ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 3 ปี 7 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • ความจำดีขึ้น เช่น ท่องจำพยัญชนะได้มากขึ้น

 • ใช้จินตนาการในการเล่นมากขึ้น

 • สนใจและตั้งคำถามเกี่ยวกับร่างกายตัวเอง

 • รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศชาย-หญิง

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • เดินขึ้นลงบันไดได้เอง

 • กระโดดได้สูงและไกลขึ้น

 • วิ่งโดยสามารถหยุดได้กะทันหัน

 • เดินทรงตัวบนพื้นเอียงๆ ได้

 • ใช้มือหยิบจับสิ่งของได้ดีขึ้น

 • จับดินสอลากเส้นและหัดเขียนพยัญชนะได้ดีขึ้น

ฉลาดสื่อสาร

 • พูดชัดถ้อยชัดคำ

 • พูดเป็นประโยคยาวๆ ตั้งแต่ 3-5 คำขึ้นไป

 • สนใจฟังเวลาผู้ใหญ่พูดคุยกัน

 • ชอบใช้คำถาม “ทำไม” มากขึ้น

 • ใช้คำถูกไวยากรณ์มากขึ้น มีประธาน กริยา กรรม

ฉลาดด้านอารมณ์

 • ชอบเล่นกับเพื่อน

 • พยายามแสดงท่าทีที่เป็นมิตรเพื่อเข้ากลุ่มเล่นกับเพื่อน

 • กลัวความมืดและสัตว์ที่จินตนาการเอาเอง

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

โภชนาการลูกน้อยวัย 3 ปี 7 เดือน
การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 3 ปี 7 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner
 • Register bar

Leaving page banner

 

Leaving page banner