ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี

ฉลาดเรียนรู้

 • นับเลขได้คล่อง และเข้าใจจำนวนได้มากขึ้น

 • ท่องพยัญชนะได้

 • จับคู่สิ่งของต่างๆ ได้มากขึ้น

 • ความคิดซับซ้อนขึ้น สามารถใช้คำพูดเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการ

 • เรียนรู้ที่จะทำตามระเบียบวินัยได้มากขึ้น

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วมากขึ้น

 • กระโดดขาเดียวได้ 4-6 ก้าว

 • เดินทรงตัวบนพื้นลาดเอียงหรือบนกระดานแผ่นเดียวได้

 • เดินบนเส้นได้ตรงได้ไกล 3 เมตร

 • เริ่มเขียนตัวหนังสือได้แล้ว

ฉลาดสื่อสาร

 • เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ได้มากขึ้น

 • พูดเป็นประโยคยาวๆ ได้หลากหลาย และชัดเจนมากขึ้น

 • ใช้คำพูดบอกความรู้สึกได้ เช่น หนูชอบมาก...

 • ใช้คำพูดบอกเวลา และตำแหน่งได้

 • พูดจาเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น

 • เล่านิทานที่ได้ฟังเป็นประจำได้

 • ชอบร้องเพลงและทำท่าทางประกอบ

 • ทำตามคำสั่งได้มากขึ้น

 • ชอบใช้คำว่า “สมมติว่า...”

ฉลาดด้านอารมณ์

 • ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

 • โกรธง่ายหายเร็ว เวลาที่ทะเลาะกับเพื่อน

 • เรียกร้องและแย่งชิงความรักความสนใจจากพ่อและแม่

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 3 ปี 3 ดือน
โภชนาการลูกน้อย อาหารเด็ก 4 ขวบ
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner