ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี

ฉลาดเรียนรู้

 • เข้าใจคำสั่งของคุณแม่ คุณครูในชั้นเรียน

 • เข้าใจคำสั่งใหม่ๆ หรือ กติกาใหม่ๆ

 • เขาใจเรื่องขนาด  คำที่แสดงปริมาณ เช่น ครึ่งหนึ่ง เล็ก ใหญ่

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • หยุดวิ่งได้ทันทีโดยไม่เสียจังหวะ

 • กระโดดไปด้านข้างซ้าย-ขวา และถอยหลังได้โดยเท้าทั้งสองข้าง

 • วิ่งโดยการแกว่งแขน-ขาสัมพันธ์กันดี

 • เดินเข้าจังหวะเพลง ปรบมือเป็นจังหวะง่ายๆ ได้

ฉลาดสื่อสาร

 • ใช้ประโยคคำถามที่มีความหมายและจุดมุ่งหมาย เช่น ทำไมต้องเป็นสีฟ้า

 • พูดได้ชัดถ้อยชัดคำ

 • สนใจสอบถามถึงคำใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้ยิน

ฉลาดด้านอารมณ์

 • แสดงความผูกพันกับสถานที่ มีสถานที่ที่ชอบไป โดยจะพูดถึงบ่อยๆ

 • แสดงอารมณ์ชัดเจนเมื่อได้เล่นเกมหรือกิจกรรมที่ชอบ

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 5 ปี
โภชนาการลูกน้อย อาหารเด็ก 5 ขวบ
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner