ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 3 เดือน
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 3 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • จำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น

 • ใช้เหตุผลได้ดีขึ้น

 • ชอบลองผิดลองถูกขณะเล่นหรือทำกิจกรรม

 • เล่าเรื่องที่ผ่านมาในหนึ่งวันได้รู้เรื่อง

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • วิ่งมาเตะลูกบอลไปข้างหน้าได้  

 • เคลื่อนไหวบนพื้นต่างระดับและทรงตัวได้ดี

 • ยืนขาเดียวได้ ทรงตัวได้นานในระยะเวลาสั้นๆ

 • กระโดดด้วยเท้าทั้งสองข้างและแยกขาออกจากกันได้

 • กระโดดข้ามขาเดียวอย่างชำนาญ เช่น กระโดดเชือก

ฉลาดสื่อสาร

 • ฟังเรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองสนใจเป็นเวลานานๆ ได้

 • เข้าใจความหมายของคำต่างๆ ได้มากขึ้น เช่น รู้ว่าการเล่นกีฬาต้องทำอย่างไร

 • สนทนาโต้ตอบ หรือเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้น และเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น

ฉลาดด้านอารมณ์

 • ปรับตัวเพื่อเข้ากลุ่มเพื่อนใหม่ได้ดี

 • ไม่แสดงอาการหงุดหงิดเมื่อต้องทำกิจกรรมที่ยากหรือต้องใช้เวลาในการลองผิดลองถูก

 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำมากขึ้น เช่น การบ้าน และการช่วยเหลือตัวเองต่างๆ

 • แสดงความเห็นอกเห็นใจบอกความต้องการได้

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 5 ปี 3 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 3 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner