ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 4 เดือน
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 4 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • ปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้อง

 • การแก้ปัญหาต่างๆ ได้ตามแบบฉบับของตัวเอง

 • สนุกกับการใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมต่างๆ

 • มีความคติสร้างสรรค์ในงานศิลปะ หรืองานประดิษฐ์

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • วิ่งไปพร้อมกับเตะลูกฟุตบอลได้

 • กระโดดข้ามเชือกที่สูงจากพื้น โดยเท้าทั้ง 2 ข้างถึงพื้นพร้อมกัน

 • กระโดดได้ไกล โดยเท้าทั้ง 2 ข้าง ถึงพื้นพร้อมกัน

ฉลาดสื่อสาร

 • ชอบให้คุณแม่อ่านหนังสือให้ฟัง

 • ชอบฟังเรื่องตลก

 • ชอบฟังนิทานจากในหนังสือ หรือ นิทานที่ผู้ใหญ่แต่งขึ้น

ฉลาดด้านอารมณ์

 • กล้ายอมรับความผิด

 • ชอบให้คนฟังเวลาตนเองพูด

 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอาน้ำเข้าตู้เย็น

 • รู้จักเรื่องกาลเทศะ รู้จักว่าเป็นเด็กควรเคารพผู้ใหญ่

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 5 ปี 4 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 4 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner