ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 5 เดือน
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 5 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • สนใจเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 • ต่อภาพจิกซอว์จำนวนกว่า 20  ชิ้นได้สำเร็จ

 • จดจำสิ่งต่างๆ ได้ดี เช่น เมื่อดูภาพที่เคยไปเที่ยวก็เล่าเรื่องราวได้

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • กระโดดได้สูงประมาณ 1 ฟุต

 • เขียนหนังสือโดยลากตามเส้นได้คล่อง

 • กระโดดขาเดียวได้ 8-10 ครั้ง

 • ยืนเขย่งปลายเท้าได้นานหลายวินาที

ฉลาดสื่อสาร

 • สามารถพูดโต้ตอบกับผู้อื่นได้ดีทันที

 • ทักษะการอ่านและการเขียนดีขึ้น

 • ชอบเล่าเรื่อง

ฉลาดด้านอารมณ์

 • เรียนรู้เรื่องอารมณ์ต่างๆ ของตัวเองได้ เช่น โกรธ ดีใจ เสียใจ

 • รับรู้ถึงความแตกต่างของอารมณ์คนอื่น เช่น โกรธ ดีใจ เสียใจ

 • ชอบให้คนอื่นเห็นความสำคัญ เช่น แสดงอาการยินดีเมื่อถูกเลือกให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 5 ปี 5 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 5 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner