ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 9 เดือน
ตรวจเช็กพัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 9 เดือน

ฉลาดเรียนรู้

 • นับนิ้วมือข้างหนึ่งต่อเนื่องไปอีกข้างหนึ่งได้

 • บอกได้ว่าสิ่งไหนสูงหรือเตี้ยกว่าสิ่งไหน   

 • บอกได้ว่าสิ่งไหนมากหรือน้อยกว่าสิ่งไหน   

 • บอกจำนวนสิ่งของได้ถูกต้อง

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • ปีนป่าย ลื่นไถลตัวได้คล่องแคล่ว

 • เดินทรงตัวบนไม้กระดานแผ่นเดียวหรือเชือกที่วางบนพื้นได้

 • วาดรูปบ้านมีประตู หน้าต่างและหลังคาได้

 • ร้อยไหมพรมขึ้นลงบนแผ่นพลาสติกที่เจาะเป็นรู ๆ ได้

ฉลาดสื่อสาร

 • รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

 • ชอบท่องหรือร้องเพลง ที่มีจังหวะและเนื้อร้องที่มีคำสัมผัสกัน  

 • พูดได้คล่องและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 • ออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้น

ฉลาดด้านอารมณ์

 • กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนเองทำผิด

 • มีความมั่นใจในตนเองสูง กล้าแสดงออกมากขึ้น

 • ยังคงชอบฟังเรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองสนใจ

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้  แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี  อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกสัก คุณแม่สามารถอ่านข้อมูลได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 5 ปี 9 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 9 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner