ฉลาดเรียนรู้

  • การมองเห็นของลูกพัฒนาแล้ว ให้ออกไปยืนรับแดดอ่อนตอนเช้าบ่อยๆ  เพื่อกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมการมองเห็นของลูก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของลูกหลังคลอด

  • เปิดเพลงที่ดาวน์โหลดจาก  Enfa A+ Genius Baby Application ให้ลูกฟังอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้หูฟังอันใหญ่ครอบหน้าท้อง  เพื่อพัฒนาระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินของลูกในครรภ์ เพื่อความฉลาดเรียนรู้ของเขาต่อไป

  • ดื่มนมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีดีเอชเอ อย่างนมเอนฟามาม่า วันละ 2 แก้ว   เพื่อสะสมดีเอชเอให้สมองลูกในครรภ์ เพื่อการเรียนรู้ที่ดีของลูกหลังคลอด

สมัครสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับสิทธิ์! รถเข็นเด็กสุดพรีเมี่ยม ฟรี!

ฉลาดเคลื่อนไหว

  • นั่งโยกตัวบนเก้าอี้โยก การเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ ช่วยพัฒนาประสาทรับสัมผัสและการเคลื่อนไหวของลูก

  • ออกกำลังกายเบาๆ เช่น  เดินเล่น  เพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสและการทรงตัวของลูก

  • ทำกายบริหาร ยกแขนข้างหนึ่งชูขึ้นเหนือศีรษะช้าๆ พร้อมกับสูดหายใจเข้าลึกๆ แล้วค่อยๆ ลดแขนลง พร้อมกับผ่อนลมหายใจออก สลับแขน แล้วหายใจแบบเดียวกัน ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง ช่วยลดอาการเจ็บชายโครงและพัฒนาประสาทการทรงตัวของลูก

ฉลาดสื่อสาร

  • พูดคุยกับลูกในครรภ์ ขณะจัดของไปโรงพยาบาล อารมณ์แห่งความรักของแม่จะส่งถึงลูก จะช่วยพัฒนาวงจรการทำงานของสมองและพัฒนาการทางภาษาของลูก

  • ร้องเพลงกล่อมเด็กให้ลูกในครรภ์ฟัง เพื่อพัฒนาระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินของลูกในครรภ์ และเตรียมพร้อมสำหรับพัฒนาการด้านสื่อสารและภาษาของลูกหลังคลอด

ฉลาดด้านอารมณ์

  • หากคุณแม่กังวลกับการคลอด ทำจิตใจให้สงบ ผ่อนคลาย  คิดถึงความน่ารักของลูกน้อยในท้อง จะช่วยให้แม่สงบ อารมณ์ดี ส่งผลให้ลูกมีอารมณ์สงบตามไปด้วย

  • สวดมนต์ ทำให้จิตใจสงบ มีสมาธิ  เพื่อพัฒนาอารมณ์และสมองลูกในครรภ์  

       ** หากคุณแม่เช็คตัวเองแล้วพบว่าในแต่ละสัปดาห์มีกิจกรรมใดที่ยังไม่ได้ทำเพื่อส่งเสริม 4 ทักษะแห่งอัจฉริยภาพของลูก ก็ยังไม่สายที่จะได้ลงมือทำค่ะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้านลูกในครรภ์