ฉลาดเรียนรู้

       ดื่มนมเอนฟามาม่า นมสำหรับแม่ตั้งครรภ์ ที่อุดมด้วยดีเอชเอ แคลเซียม ธาตุเหล็ก และโฟเลตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมสมองลูกให้พร้อมต่อการเรียนรู้

สมัครเป็นครอบครัวเอนฟากับชมวันนี้ ลุ้นสิทธิ์รับ Voucher 20,000.

ฉลาดเคลื่อนไหว

       ลูกรู้สึกถึงสัมผัสได้แล้ว  ออกกำลังกายเบาๆ เช่น เดิน  โยคะ   เพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสและการทรงตัวของลูก

ฉลาดด้านอารมณ์

  • พูดคุยกับคนใกล้ตัว เพื่อทำอารมณ์ให้แจ่มใส ไม่เครียด  ซึ่งจะส่งผลดีต่ออารมณ์ลูกในท้องเช่นกัน

  • ทำอารมณ์ให้แจ่มใส ไม่เครียด  ซึ่งจะส่งผลดีต่ออารมณ์ลูกในท้องเช่นกัน