ฉลาดเรียนรู้

 • เลียนแบบท่าทาง สีหน้า เสียงและการแสดงออกของผู้ใหญ่ เช่น ป้อนข้าวแม่

 • ค้นหาของที่ซ่อนไว้มิดชิดได้

 • ชี้บอกอวัยวะร่างกายได้บางส่วน

 • ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ เช่น ยกน้ำขึ้นเทลงพื้น

 • สนใจมองสิ่งที่เคลื่อนไหว เช่น ลูกบอลกลิ้ง

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • ลุกจากท่านั่งไปสู่ท่ายืนได้

 • ยืนได้เองชั่วครู่

 • เดินเกาะเครื่องเรือนนานขึ้น

 • เดินได้เมื่อมีคนจูงมือทั้งสองข้าง

 • ปีนขึ้น-ลงเก้าอี้ได้

 • ใช้มือข้างหนึ่งถือของ

 • อีกข้างหนึ่งทำอย่างอื่นได้

 • หยิบของใส่เข้าและหยิบออกจากกล่องได้

ฉลาดสื่อสาร

 • สนใจฟังและพยายามเลียนแบบคำพูดที่ได้ยิน

 • เข้าใจความหมายของ บ้ายบาย หรือส่งจูบ

 • สนใจฟังคำคล้ายๆ กัน

 • เริ่มเข้าใจความหมายและรู้จักตอบโต้คำพูด เช่น บอกว่าไม่ หรือทำท่าส่ายหน้า

ฉลาดด้านอารมณ์

 • มีของที่ชอบเล่นเป็นพิเศษ

 • ต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง เช่น การปรบมือชม

 • แสดงความรักต่อของใช้และของเล่น เช่น ผ้าห่ม หรือตุ๊กตาที่รัก เช่น กอด ถือติดมือ หอม

 • แสดงความกลัวได้เหมาะสม

 • ชอบตะโกนเพื่อดึงความสนใจ

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำ สิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้ แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติม คุณแม่สามารถอ่านเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

 

ลงทะเบียน Enfa smart club เพื่อรับตุ๊กตาอาววี่