ฉลาดเรียนรู้

 • มองตามสิ่งของจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

 • เชื่อมโยงสิ่งที่เห็นง่ายๆ ได้ เช่น แม่กับนม เมื่อเห็นแม่จึงทำท่าดูด

 • เริ่มปรับตัวเข้ากับตารางกิจวัตรประจำวัน กิน นอน เป็นเวลามากขึ้น

 • เมื่อได้ยินเสียง ทำสีหน้าว่าตั้งใจฟัง

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • เมื่อจับนอนคว่ำ ยกศีรษะขึ้นได้ นาน 3 วินาที

 • พยายามคว้าสิ่งของ

 • ในระยะ 1 ฟุตเมื่อคุณแม่มองหน้า ทำท่ามองตอบได้

 • จับถือของได้นาน 2-3 นาที

ฉลาดสื่อสาร

 • ร้องไห้ เมื่อรู้สึก หิว เปียกแฉะ ไม่สบายเนื้อตัว

 • นิ่งและสนใจฟังเสียงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 • ทำเสียงในลำคอ “อือ” “ออ” อย่างชัดเจน

 • ส่งเสียงโต้ตอบได้เมื่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูพูดคุยด้วย

ฉลาดด้านอารมณ์

 • มองหน้าคนที่เข้ามาคุยด้วยได้นาน 5 วินาที

 • ยิ้มให้คนคุ้นเคย

 • แสดงอาการดีใจเมื่อมีคนมาเล่นด้วย

 • แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ผู้อื่นด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น ยกแขน ยกขา

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำ สิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้ แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติม คุณแม่สามารถอ่านเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”

 

ลงทะเบียน Enfa smart club เพื่อรับตุ๊กตาอาววี่