ฉลาดเรียนรู้

 • จ้องมองมือหรือสิ่งที่ตนสนใจ

 • นิ่งและสนใจฟังเสียงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 • หันหาแหล่งที่มาของเสียงได้

 • สำรวจส่วนต่างๆ ของใบหน้าตนเองด้วยมือ

 • รู้จักสำรวจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว โดยการเอื้อมคว้า สัมผัส เอาเข้าปาก

สมัครสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับสิทธิ์! รถเข็นเด็กสุดพรีเมี่ยม ฟรี!

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • ตั้งศีรษะได้ตรง ไม่โงกเงก

 • หันตามสิ่งที่เคลื่อนไหวได้รอบ

 • ชันคอได้นาน

 • เอื้อมคว้าสิ่งของได้สองมือ

 • ใช้มือตีสิ่งของ หรือเขย่าของในมือ

ฉลาดสื่อสาร

 • สื่อสารความต้องการหรืออารมณ์ด้วยการร้องไห้ พ่นน้ำลาย หรือยิ้ม

 • ทำเสียงอ้อแอ้โต้ตอบเมื่อมีคนคุยด้วย

 • มองสบตาแม่ได้นานขึ้น

 • พยายามเลียนเสียงที่ได้ยิน โดยการส่งเสียงอู อาในลำคอ

ฉลาดอารมณ์

 • เริ่มยิ้มให้คนคุ้นเคย

 • แสดงสีหน้าท่าทางว่าดีใจเมื่อแม่และคนคุ้นเคยเข้ามาคุย ด้วย

 • นิ่ง แสดงความสนใจได้นานขึ้น

 • เรียกร้องความสนใจเมื่อแม่เดินมาหา

 • รู้จักนอนนิ่งๆ รอได้บ้าง

คำแนะนำสำหรับคุณแม่

       หากคุณแม่ตรวจสอบทักษะแต่ละด้านของลูกแล้วพบว่าลูกสามารถทำ สิ่งต่างๆ ข้างต้นได้มากกว่าไม่ได้ แสดงว่ามีทักษะและพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม หากลูกยังทำข้อใดไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าทักษะด้านนั้นๆ ของลูกมีปัญหาเสมอไป ลูกต้องการการส่งเสริมเรื่องที่ทำไม่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติม คุณแม่สามารถอ่านเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้จากหมวด “เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน”