พัฒนาการของเด็กคลอดก่อนกำหนด

       พัฒนาการลูกน้อยคลอดก่อนกำหนดจะดีหรือไม่ เพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าทารกคลอดออกมาตอนอยู่ในครรภ์นานแค่ไหน ถ้าอายุครรภ์ไม่ต่ำกว่า 37 สัปดาห์ หรือ 7-8 เดือน ถือว่าทารกนั้นมีความสมบูรณ์แล้ว เพียงแต่น้ำหนักอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของเด็กทารกแรกเกิดทั่วไป  
       พัฒนาการด้านต่างๆ ของทารกขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สาเหตุที่คลอดก่อนกำหนด ถ้าเกิดจากตัวทารกเองมีความพิการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา  พัฒนาการจะแตกต่างจากเด็กปกติ แต่ถ้าทารกคลอดออกมาเพราะสาเหตุรกเกาะต่ำ หรือรกเสื่อมสภาพก่อนกำหนด  ก็ไม่เป็นปัญหาต่อพัฒนาการของเด็ก
       เด็กที่คลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่แล้ว จะอยู่ในความดูแลของแพทย์ หรือเข้าตู้อบสักระยะแล้วแต่อาการของเด็ก หรือสาเหตุที่คลอดก่อนกำหนด ถ้าเด็กคลอดก่อนกำหนดแข็งแรงดี เพียงแต่น้ำหนักน้อย ก็ไม่เป็นปัญหาด้านพัฒนาการหรือการเจริญเติบโต  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่จะให้การดูแล หรือส่งเสริมแค่ไหน
       ในช่วงที่อยู่ในตู้อบ แพทย์อาจจะให้คุณแม่ให้นมลูกน้อยได้ ระหว่างให้นมคุณแม่ก็ต้องพยายาม..

  • สร้างสัมพันธภาพระหว่างคุณแม่เองกับลูก  พูดคุยกับเขา ให้เขาได้ยินเสียงคุณแม่ หรือถ้าไม่ได้ให้นมลูก คุณแม่ก็สามารถไปสัมผัสโอบกอดลูกน้อย และพูดคุยกับเขาบ่อยๆ  ลูกน้อยสามารถรับรู้และสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณแม่มีต่อเขาได้เช่นกัน

  • ใส่ใจโภชนาการ  ช่วงเวลาทั้งอยู่ในโรงพยาบาลและเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้ว คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจอาหารการกินของลูกให้มาก  โดยให้ลูกได้กินนมแม่นานที่สุด  หากไม่สามารถให้นมแม่ได้ ก็สามารถเลือกนมเด็กสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดให้ลูกกินได้ เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน   เพราะสารอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญ  ถ้าลูกได้รับสารอาหารครบถ้วน  จะส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็กค่ะ