การแพ้โปรตีนนมวัว เกิดจากร่างกายคิดว่าโปรตีนที่มีอยู่ในนมวัว เป็นสิ่งแปลกปลอม ดังนั้นนมอาหารสำหรับเด็กที่มีอาการแพ้โปรตีนนมวัว จึงเป็นการทำให้โปรตีนในนมวัวมีขนาดเล็กลง จนร่างกายไม่รับรู้ว่าเป็นโปรตีนนมวัวอีกต่อไป ซึ่งนมสูตรที่ทำให้โปรตีนมีขนาดเล็กลงมีอยู่ 3 สูตร ดังนี้

·         นมสูตรโปรตีนผ่านการย่อยบางส่วน  (Partially Hydrolyzed Protein) ซึ่งโปรตีนในนมจะถูกย่อยจนได้เป็นโมเลกุลสายสั้นๆ ทำให้มีอนุภาคเล็กลงเหมาะสำหรับเด็กที่ครอบครัวที่มีประวัติภูมิแพ้

·         นมสูตรโปรตีนย่อยอย่างละเอียด (Extensively Hydrolyzed Protein) โปรตีนในนมจะถูกย่อยจนได้เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก และบางส่วนอาจถูกย่อยจนเป็นกรดอะมิโน ทำให้ไม่เกิดการกระตุ้นอาการแพ้  ซึ่งนมสูตรนี้เป็นสูตรที่องค์กรนานาชาติแนะนำให้ใช้สำหรับเด็กที่มีอาการแพ้โปรตีนนมวัว

·        นมสูตรกรดอะมิโน (Amino Acid Based Formula)   ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กแพ้โปรตีนนมวัวชนิดรุนแรง และโปรตีนจากอาหารหลายชนิด หรือมีระบบย่อยอาหารผิดปกติเมื่อให้นมวัวสูตรโปรตีนย่อยละเอียดแล้วไม่ดีขึ้น 

ซึ่งปัจจุบันนี้ ยีงมีการเติมจุลินทรีย์สุขภาพ LGG ลงในนมสูตรโปรตีนชนิดเคซีนย่อยอย่างละเอียด ซึ่ง LGG นั้นมีคุณสมบัติในการสร้างสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้หายจากอาการแพ้โปรตีนนมวัวได้ มีผลการศึกษาทางการแพทย์ยืนยันว่า 8 ใน 10 คน ของเด็กแพ้โปรตีนนมวัวที่ได้รับ นมสูตรโปรตีนที่ผ่านการย่อยอย่างละเอียด เสริม LGG สามารถกลับมารับประทานนมวัวได้อย่างปกติ ภายในระยะเวลา 12 เดือน  กรณีที่คุณแม่มือใหม่ไม่สามารถให้นมลูกด้วยตัวเองได้หรือจำเป็นต้องให้นมสูตรพิเศษที่มีโปรตีนย่อยอย่างละเอียดเสริม LGG นี้กับลูก  ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อเลือกนมสูตรที่เหมาะสมกับอาการของลูกค่ะ