การแพ้โปรตีนนมวัว เกิดจากร่างกายคิดว่าโปรตีนที่มีอยู่ในนมวัว เป็นสิ่งแปลกปลอม ดังนั้นนมอาหารสำหรับเด็กที่มีอาการแพ้โปรตีนนมวัว จึงเป็นการทำให้โปรตีนนมวัวมีขนาดเล็กลง จนร่างกายไม่รับรู้ว่าเป็นโปรตีนนมวัวอีกต่อไป ซึ่งนมสูตรที่ทำให้โปรตีนมีขนาดเล็กลงมีอยู่ 3 สูตร ดังนี้

  • นมสูตรโปรตีนผ่านการย่อยบางส่วน (Partially Hydrolyzed Protein) ซึ่งโปรตีนในนมจะถูกย่อยจนได้เป็นโมเลกุลสายสั้นๆ ทำให้มีอนุภาคเล็กลงเหมาะสำหรับเด็กที่ครอบครัวที่มีประวัติภูมิแพ้

  • นมสูตรโปรตีนย่อยอย่างละเอียด (Extensively Hydrolyzed Protein) โปรตีนในนมจะถูกย่อยจนได้เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก และบางส่วนอาจถูกย่อยจนเป็นกรดอะมิโน ทำให้ไม่เกิดการกระตุ้นอาการแพ้

  • นมสูตรกรดอะมิโน (Amino Acid Based Formula) ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กแพ้โปรตีนนมวัวชนิดรุนแรง และโปรตีนจากอาหารหลายชนิด หรือมีระบบย่อยอาหารผิดปกติเมื่อให้นมวัวสูตรโปรตีนย่อยละเอียดแล้วไม่ดีขึ้น

เมื่อคุณแม่สงสัยว่าลูกมีอาการแพ้นม ควรปรึกษาคุณหมอถึงอาการ และวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับอาการของลูก เมื่อลูกหายจากอาการแพ้นมวัวก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และยังช่วยให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่สมวัย และได้เรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ