ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ปูของเล่นสำหรับเด็กเล็ก
กิจกรรมสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี – เล่นปูไต่กันนะ

เด็กๆ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส มีงานวิจัยพบว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสทุกส่วน จะมีพัฒนาการทางสติปัญญาสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการกระตุ้น เพราะสมองของเด็กกำลังพัฒนาสร้างใยประสาทจำนวนมหาศาล ยิ่งมีใยประสาทมาก ยิ่งมีความฉลาด ถ้าไม่มีการกระตุ้นประสาทสัมผัสทุกๆ ส่วน ประสาทก็ไม่มีข้อมูล พอเด็กโตขึ้นเรื่อยๆ ใยประสาทก็จะค่อยๆ สลายตัว เพราะสมองมีใยประสาทน้อย สติปัญญาก็จะไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร การชวนลูกเล่นปูไต่จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสของลูกได้วิธีหนึ่ง

อุปกรณ์

 • มือคุณพ่อหรือคุณแม่

 • ถุงมือผ้า

 • กระดาษตัดรูปปูแยกชิ้น เป็นส่วนตัวและขา

 • เทปกาวสองหน้า

เล่นยังไงนะ

ตัดภาพรูปปู ปะติดชิ้นส่วนตัวปูบนถุงมือ  ส่วนนิ้วติดเป็นขาปูที่ขยับเดินไปมา ใส่ถุงมือทำเป็นปูแล้วใช้นิ้วไต่ไปตามใบหน้า ตัว แขน ขาของลูก ชวนลูกเล่นด้วยท่าทางสนุก  ส่งเสียงพูดไปด้วยว่า “ปูไต่แก้มหนู” “เอ๊ะ ปูจะไต่ไปไหนดีนะ” ฯลฯ ซ่อนมือไว้ให้เขาเห็น และคอยลุ้นว่าคราวนี้มือคุณแม่มาจากทางไหน

ช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกอย่างไร

เด็กๆ ชอบสำรวจอวัยวะส่วนต่างๆ การเล่นนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ลูก และสร้างความใกล้ชิดระหว่างแม่ลูกอีกด้วย

 • เกิดสมาธิจดจ่อ

  กับมือคุณแม่ที่กำลังไต่ไปตามร่างกาย

 • พัฒนาประสาทสัมผัส

  จากการที่แม่เคลื่อนไหวมือไปตามร่างกาย

 • พัฒนาทักษะทางอารมณ์

  จากการได้เล่นและใกล้ชิดกับแม่

นอกจากเล่นเป็นปูแล้ว คุณแม่สามารถเปลี่ยนเป็นสัตว์ชนิดอื่นๆ ได้โดยใช้กิริยาของสัตว์แต่ละชนิดมาเล่นกับลูก เช่น เล่นเป็นไก่ขัน เล่นเป็นกบร้องอ๊บๆ (พัฒนาการฟังของลูก) เป็นต้น

ปูของเล่นสำหรับเด็กเล็ก
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner