ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ภาษามือกับลูก
กิจกรรมสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี – ชวนลูกเรียนรู้ภาษามือ

ก่อนที่เด็กจะพูด เขามีความต้องการที่จะสื่อสารแล้วด้วยการออกเสียง แต่กล้ามเนื้อบริเวณปากยังไม่พัฒนา จึงยังพูดเป็นคำไม่ได้ ได้แต่ร้องอ้อแอ้ซึ่งพ่อแม่ไม่เข้าใจ เขาจึงใช้ภาษาท่าทางที่สื่อสารด้วยมือ ซึ่งพัฒนาก่อนการใช้ปาก การสอนท่าทางให้ลูกพร้อมการพูดไปด้วยนั้น เมื่อกล้ามเนื้อปากพร้อมที่จะพูด เขาจะพูดได้เลยและพูดได้เร็ว เพราะรู้จักคำศัพท์ต่างๆ แล้ว เด็กที่จะพูดได้แล้วจะไม่ใช้ท่าทางสื่อสารอีกต่อไป แต่จะสื่อสารด้วยการพูดแทน ดังนั้น จึงมาใช้ภาษามือสื่อสารกับลูกกันค่ะ

อุปกรณ์

 • คำพูดและมือคุณพ่อคุณแม่

เล่นยังไงนะ

คุณพ่อคุณแม่สามารถกำหนดภาษามือหรือภาษาท่าทางขึ้นมาใช้ในครอบครัวของตัวเองได้ โดยเริ่มจากทำมือแบบง่ายๆ ประกอบคำพูดที่คุณพ่อคุณแม่และลูกใช้สื่อสารกันบ่อย ทำท่ามือประกอบทุกครั้งที่พูดคำนั้น จะช่วยให้สมองของลูกสร้างการจดจำได้ดียิ่งขึ้น เช่น กิน – จีบนิ้วมือ ยกเข้าหาปาก, นม- กำมือสลับปล่อยเหมือนท่าบีบ, น้ำ – ชูสามนิ้ว, แม่ - กางมือออกตั้งฉากกับหน้าแล้วนิ้วโป้งแตะคาง ฯลฯ คอยกระตุ้นให้เขาทำตาม เมื่อสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้น ลูกจะอารมณ์ดีมีความสุข

ช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกอย่างไร

แม้ว่าในวัยที่ลูกยังพูดไม่ได้ การฝึกภาษามือให้ลูก ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างพ่อแม่และลูกได้ดียิ่งขึ้น

 • สร้างการจดจ่อ

  กับคำพูดและภาษามือของคุณพ่อคุณแม่

 • ฝึกสายตา

  จากการมองคุณแม่และสังเกตท่าทางการใช้ภาษามือ

 • พัฒนาภาษา

  กระตุ้นการเรียนรู้ด้านภาษาจากการฝึกใช้ภาษามือ

 • พัฒนาทักษะทางอารมณ์

  จากการที่แม่คอยพูด คอยเล่นด้วย

คุณพ่อคุณแม่อาจคิดภาษามือเพิ่มเติมเอง เน้นให้ลูกเข้าใจง่าย อาจเปิดหาจากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตในเรื่อง Baby Signs เพิ่มเติมได้

EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner