ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เสียงระฆังเกมสำหรับเด็ก
กิจกรรมสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 1 - เสียงระฆังอยู่ที่ไหน?

อุปกรณ์

  •  ระฆังใบเล็กๆ หรือใช้กระดิ่งลม เลือกที่มีเสียงกรุ๋งกริ๋ง อ่อนโยน  

วิธีการ

      แขวนระฆังใบเล็กไว้เหนือเปลนอนของลูก หรือในเวลาที่ลูกนอนเล่น  ขณะปล่อยให้ลูกนอนหงายเล่นบนที่นอน จากนั้นนับ 1 2 3 เพื่อบอกลูกให้เตรียมตัว แล้วสั่นระฆังเบาๆ 3 ครั้ง ปล่อยให้ระฆังแกว่งไปมา ลูกน้อยจะมองตามระฆังอย่างสนใจ และสงสัยถึงเสียงที่ได้ยิน คุณพ่อคุณแม่จ้องมองลูกพร้อมถามว่า ได้ยินไหม ลูกคิดว่าเสียงอะไรมาจากไหน ระหว่างที่ลูกน้อยใช้เวลาสำหรับทำความเข้าใจว่าเสียงนั้นมาจากระฆังและสัมพันธ์กับการตีและแกว่งไปมา จนเริ่มเข้าใจที่มาของเสียง และฝึกการแยกแยะเสียงที่ได้ยิน พร้อมจดจำว่านั่นคือเสียงของระฆัง คุณแม่อาจจะเคลื่อนระยะระฆังให้ห่างออกไปเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่แตกต่างขึ้นได้อีก

ได้รับทักษะเพิ่มเติม

  •  ฝึกการจดจ่อ   ลูกจะจดจ่อขณะที่รอฟังเสียง รู้จักตีความสีหน้าท่าทางแม่ที่บอกให้หาเสียงที่ดังว่าคือเสียงอะไร อยู่ที่ไหน เป็นการสร้างสมาธิได้ดี

  • พัฒนาสติปัญญา   เรียนรู้การแยกแยะเสียงที่ได้ยินในระยะใกล้กับระยะไกล และฝึกการสงสัยการแกว่งของวัตถุ การใช้มือตีให้กระทบกัน อาจนำไปใช้กับการตีวัตถุอื่นในภายหลัง

  •  ฝึกการใช้สายตา จากการสังเกตการแกว่งของระฆังที่เอียงไปมาซ้ายขวาจนหยุดนิ่ง

  •  พัฒนาสมอง  เข้าใจเรื่่องเสียงได้ดีขึ้้น มีโสตประสาทที่ดี ได้รับการกระตุ้นการฟัง การตีความซึ่งสัมพันธ์กับการทำงานของสมอง และนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องเสียงของวัตถุในเวลาต่อไป

ต่อยอดเคล็ดลับการเรียนรู้

     อาจจะเปลี่ยนเป็นเสียงอย่างอื่นๆ เช่น เสียงคุณแม่ หรือเสียงเพลงที่ลูกชอบ แล้วให้ลูกหันไปตามเสียงที่ได้ยิน เป็นการตรวจสอบการได้ยินอีกทางหนึ่งด้วย ระหว่างเล่น ควรอยู่ในห้องที่สงบ ไม่เสียงรบกวน

เสียงระฆังเกมสำหรับเด็ก
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner