ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คุณแม่เตรียมพร้อมกับโลกไร้พรมแดนแล้วหรือยัง?
คุณแม่เตรียมพร้อมกับโลกที่ไร้พรมแดน แล้วหรือยัง?

เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าโลกนี้มันเล็กลงทุกวัน ลูกน้อยของคุณกำลังเติบโตขึ้นในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมถึงกัน และต้องพึ่งพากันหมดโอกาสที่โลกที่ไร้ขอบเขตนี้จะมีให้ลูกน้อยของคุณแม่นั้นมากมาย และเรียกได้ว่าไม่มีขีดจำกัด แต่แน่นอนว่าความท้าทาย นั้นก็มีมากตามไปด้วยเช่นกัน

ถึงแม้เราอาจจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าความท้าทายและโอกาสเหล่านั้น จะมาในรูปแบบไหน แต่สิ่งแน่นอนที่เรารู้คือ ต้องใช้มากกว่าความสามารถตามปกติทั่วไป อย่างการอ่าน การเขียน การคำนวณ (และตอนนี้ความสามารถทางการเขียนเว็บไซต์) เพื่อให้มั่นใจว่าลูกน้อยจะไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จ และจะสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง

จึงเป็นหน้าที่และ ความรับผิดชอบของคุณพ่อคุณแม่ ในการสร้างให้ลูกพร้อม เพื่อก้าวไปเป็นประชากรของโลก หรือ World citizen

การที่ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในโลกใบใหญ่ ที่มีความหลากหลายนี้ พวกเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะมีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้น ลูกต้องมีความสามารถ ในการ แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ สื่อสารความคิดออกมาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ที่จะประกอบ กันกลายเป็น ประชากรของโลก

การเรียนรู้เพื่อเติบโตขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมาจากการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี ถึงแม้ไม่มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกน้อยแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ ได้ด้วยการให้ความสนับสนุนและการฝึกฝน การเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นกุญแจสำคัญไปสู้ความสำเร็จ

นี่เป็นเทคนิคเล็กๆ ที่คุณพ่อและคุณแม่สามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมให้ลูกฝึกคิดและแสดงออกแบบประชากรของโลกแห่งอนาคต ตั้งแต่วันนี้:

  • ฝึกสร้างความคิดแบบประชากรโลก : นำแผนที่โลก หรือลูกโลกมาให้ลูก สอนให้ลูกเข้าใจภูมิศาสตร์ของโลกสร้างเป็นเกมสนุกๆ อย่างเช่น มาลองหาประเทศต่างๆ กันเถอะ

  • ฝึกให้ลูกเป็นเด็ก 2 หรือกระทั่ง 3 ภาษา: การเรียนรู้ภาษาที่ 2 นั้นมีความสำคัญมากกว่าการทำให้เกรดดีขึ้น หรือทำข้อสอบได้ดีขึ้น เพราะภาษาช่วยให้ลูกได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าการเรียนภาษา ช่วยพัฒนาทักษะองค์ความรู้อื่นๆ เช่น ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการแก้ปัญหา

ทั้งนี้ ระเบียบวินัยเป็นสิ่งที่ต้องใช้เพื่อการเรียนรู้ภาษาที่ 2 จะช่วยฝึกให้ลูกมีสมาธิและความสามารถในการแก้ไขปัญหา งานวิจัยพบว่าจะช่วยให้ลูกฉลาดมากขึ้น

  • การท่องเที่ยว : เมื่อเดินทางร่วมกับลูก พวกเขาจะได้เรียนรู้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย ผู้คนที่แตกต่างภาษาที่แตกต่าง ความเชื่อที่หลากหลาย และวิธีในการทำสิ่งต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน และนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้

  • การฝึกเห็นใจผู้อื่น ทำให้ลูกเข้าใจมุมมองและความรู้สึกของผู้อื่น การท่องเที่ยวช่วยให้ลูกเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมความแตกต่าง ป้องกันลูกจากการด่วนตัดสินใจ เสริมสร้างความรู้จักตนเอง ความเชื่อมั่นใจตัวเอง ลูกจะได้เรียนรู้ที่จะเคารพความแตกต่างเหล่านี้

  • ห้องสมุด : หากคุณไม่สามารถออกเดินทางแบบแพงๆ ได้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการพาลูกน้อยไปสู้โลกกว้างคือ ห้องสมุด ที่มีหนังสือมากมาย แผนที่ เพลง นิตยสาร ในยุคของอินเตอร์เน็ต ห้องสมุดอาจจะเป็นสถานที่ที่ถูกละเลย แต่ไม่มีสถานที่ไหนแล้วที่จะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้แก่ จินตนาการ และความคิดใหม่ๆ เหมือนอย่างห้องสมุด

    ลองหยุดพักออกจากโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่คอยดึงความสนใจ ให้ลูกได้หยุดพัก นั่งลง ใช้เวลาไปกับการ อ่านหนังสือ และให้จินตนาการของลูกได้ทำงานอย่างเต็มที่

  • สร้างพลังให้แก่ลูกน้อย : โดยปกติแล้วเด็กๆ จะมีจิตใจที่อ่อนโยน เราสามารถสนับสนุนให้พวกเขาบริจาคเสื้อผ้าของเล่นเก่าๆ ให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าการกระทำเล็กๆ จะส่งผลดีมากมายต่อสังคมรอบข้างได้แค่ไหน และสุดท้ายก็จะส่งผลต่อโลกของเราอย่างไร การสอนให้ลูกเรียนรู้การเห็นใจต่อผู้อื่น จะช่วยให้พวกเขาเสริมสร้างทักษะภายใน ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการแก้ปัญหาในอนาคต ลูกน้อยของคุณแม่ต้องเข้าใจว่าพวกเขามีกำลังมากพอที่จะเปลี่ยนโลกได้ เพราะการเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของโลกนั้น ก็หมายถึงการรับผิดชอบการกระทำนั้นๆ และทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ที่มากกว่าแค่ของตนเอง

  • สนับสนุนการพัฒนา IQ และ EQ ของพวกเขา: เด็กๆ จะมีแรงกระตุ้นให้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว ก็ต่อเมื่อได้รับ การสนับสนุนจากพ่อแม่ในการเลี้ยงดูพวกเขา เพื่อสร้างความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางปัญญาในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเห็นใจ ความอดทน ความสามารถในการฟังและสังเกตการณ์ ความใฝ่รู้และความฉลาด ในการตั้งคำถาม ทั้งหมดนี้ก็มีความสำคัญไม่แตกต่างจากการท่องเที่ยวและเรียนภาษาใหม่

สรุปก็คือคุณพ่อและคุณแม่ควรมีความกระตือรือล้น ในการให้ลูกได้รับรู้ถึงเรื่องต่างๆ ของโลก เมื่อลูกเริ่มเปิดใจแล้วก็จะสามารถ สอนให้ลูกน้อยเข้าใจ และจัดการกับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมั่นใจ หน้าที่ของพวกเราในฐานะพ่อแม่ คือการช่วยลูกสร้างสะพานเชื่อมลูกเข้ากับโลกใบใหญ่ใบนี้

ดาวน์โหลดฟรี! แอพพลิเคชั่นเพื่อแม่ตั้งครรภ์

หากคุณแม่ต้องการข้อมูล เคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการของทารกตลอดช่วงระยะเวลาการตั้งครรภ์ คำแนะนำด้านโภชนาการ และรับสิทธิประโยชน์เพื่อลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์จนถึง 3 ปี คุณสามารถสมัครสมาชิก Enfa Smart Club ผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อแม่ตั้งครรภ์ฟรี ที่นี่ Enfa A+ Genius Baby

คุณแม่เตรียมพร้อมกับโลกไร้พรมแดนแล้วหรือยัง?
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner