เมื่อคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะมีลูกน้อย การตั้งชื่อลูกที่ดีในหลายๆด้านให้กับลูกของตัวเอง เพื่อเป็นมงคลชีวิตติดตัวไปจนโตจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ซึ่งในทางโหราศาตร์ถือว่าการตั้งชื่อเป็นภาพรวมทั้งหมดของชีวิตโดยมีหลักพื้นฐานที่นิยมใช้ในการดูชื่อและนำมาตั้งชื่อ คือ ตำราทักษา หรือทักษาพยากรณ์ ตำรานี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งชื่อมงคลให้ถูกโฉลกตามวันเกิด และยังมีเลขศาสตร์ที่นิยมกันแพร่หลายอีกด้วย นั่นคือ การถอดรหัสตัวอักษรในชื่อและนำมาวิเคราะห์เป็นตัวเลขเพื่อตีความหมาย อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่า การมีชื่อที่ดี ทั้งความหมายที่ดี มีความไพเราะหรือถูกต้องตามหลักทุกศาสตร์นั้น คงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงมีหลักใหญ่ๆในการช่วยพิจารณาให้เราสามารถตั้งชื่อลูกที่เป็นมงคล ถูกโฉลกตามวันเกิดและดวงชะตา

  • ชื่อที่ดี..ต้องไม่ผิดแปลกไปจากพระราชบัญญัติชื่อบุคคล ซึ่งเป็นกฏหมายที่ควบคุมดูแลในเรื่องของการตั้งชื่อ และได้กำหนดเงื่อนไขหรือแม้แต่ข้อห้ามต่างๆไว้อย่างครบถ้วน 
  • ชื่อที่ดี..ไม่ควรผิดหลักภาษา ปัจจุบันกระแสการตั้งชื่อในแบบแปลกๆ เรียกยากๆ ถูกแทรกซึมและเป็นค่านิมยมในสังคมไปแล้ว  ลักษณะนี้ควรหลีกเลี่ยง
  • ชื่อที่ดี..พ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมในการเลือก หลายคนอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในการตั้งชื่อ แต่เราสามารถหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หนังสือตั้งชื่อ หรือให้นักโหราศาสตร์เป็นคนตั้งชื่อ แต่ควรมีหลายชื่อ เพื่อเป็นตัวเลือกของพ่อแม่ที่จะทำการเลือกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้ชื่อที่ดีและเหมาะสมกับลูกของเรา ตามโบราณถือว่า ชื่อที่พ่อแม่เลือกให้นั้นเป็นมงคลที่สุดแล้ว
  • ชื่อที่ดี..ควรเป็นชื่อที่ถูกต้องและเป็นมงคลในตามหลักโหราศาตร์  คนไทยเรามักนำหลักโหราศาตร์มาเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งชื่อลูก เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้ตั้งชื่อนั้นด้วยความมั่นใจมากขึ้น

การตั้งชื่อลูกตามวันเกิด คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจก่อนว่า กฎพื้นฐานการเปลี่ยนวัน เพื่อนำมาตั้งชื่อนั้น มีทั้งการเปลี่ยนวันแบบโหราศาสตร์กับการเปลี่ยนวันแบบสากล ซึ่งทั้ง 2 หลักการนี้มีความแตกต่างกัน คือ หลักโหราศาตร์จะยึดจากช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้น ถือว่าเป็นวันใหม่ เช่น คนที่เกิดตอนตี 5 ครึ่งของรุ่งเช้าวันอังคาร ถือว่ายังไม่ 6 โมงเช้า พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น ดังนั้นคนที่เกิดเวลานี้จึงเป็นคนวันจันทร์ ในขณะที่หลักสากลจะยืดช่วงเที่ยงคืนเป็นวันใหม่ทันที 

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเวลาเกิดในวันพุธ ซึ่งมีทั้งวันพุธกลางวัน (6.00 น.- 17.59 น.) และวันพุธกลางคืน (18.00 น.- 05.59 น.ของวันพฤหัสบดี) อีกด้วย  เมื่อเรารู้ช่วงเวลาเกิดและวันเกิดแล้วจะสามารถเลือกวัน เลือกอักษร เลือกหมวดตามวันทางโหราศาตร์และนำมาตั้งชื่อที่ดีเป็นมงคลและเหมาะกับแต่ละคนต่อไป

ส่วนหลักของเลขศาสตร์เป็นอีกหนึ่งตำราที่เริ่มเป็นที่นิยมในช่วงหลังๆ โดยจะแทนค่าของตัวอักษรด้วยตัวเลขแล้วนำค่าที่ได้มาบวกกัน โดยผลรวมเลขศาสตร์ที่ดีได้แก่ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 36, 41, 42, 45, 46, 51, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 78, 86, 89, 95, 96, 98, 99

 

ตารางค่าตัวเลข อักษรภาษาไทย สำหรับการตั้งชื่อมงคล

 

ตารางค่าตัวเลข อักษรภาษาไทย สำหรับการ ตั้งชื่อลูกมงคลตามวันเกิด

กำลังตัวเลข ตัวอักษรไทย
1 สระอา สระอำ ฤา ไม้เอก
2 สระเอ สระแอ ไม้โท สระอู  
3 ไม้จัตวา          
4 สระอะ สระโอ ไม้หันอากาศ สระอิ  
5 สระอึ
6 ไม้ม้วน          
7 สระอี สระอือ ไม้ตรี        
8 ไม้ไต่คู้        
9 ไอ การันต์            

ตัวอย่าง การหากำลังตัวเลขของชื่อ

ตัวอย่างชื่อ
สมชาย                  ส    ม     ช     สระอา   ย          ผลรวม
รวม                        7 + 5  +  2  + 1 + 8     =      23

ตัวอย่างชื่อ
สมหญิง                 ส     ม      ห     ญ   สระอิ   ง          ผลรวม 
รวม                       7  +  5  +  5  +  4  +  4   +  2     =      27

 


 

การตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ที่ดีทั้งตำราทักษาและผลรวมเลขศาสตร์

ลงทะเบียน Enfa smart club เพื่อรับตุ๊กตาอาววี่