ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ต้นไม้ครอบครัว ช่วยคิดวิเคราะห์
ต้นไม้ครอบครัว ช่วยคิดวิเคราะห์

วิเคราะห์ได้ดีกว่า จากการฝึกเข้าใจความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

ท้าทายลูกน้อยให้เริ่มรู้จักการเรียงลำดับและเข้าใจในสมาชิกครอบครัว กับกิจกรรมจัดลำดับครอบครัวบนต้นไม้ เพื่อสมาธิและทักษะการวิเคราะห์จากการการเปรียบเทียบอายุและวัย รวมทั้งการฝึกสมอง ไหวพริบและสายตา จากการประดิษฐ์แปะติดภาพบนต้นไม้

วิธีเล่น

  • ให้ลูกวาดต้นไม้สูงใหญ่ มีกิ่งก้านสาขามากมายหลายระดับ

  • เลือกภาพถ่ายคนในครอบครัวมาคนละ 1 ภาพ

  • นำรูปไปติดบนต้นไม้ตามอายุ พร้อมให้ลูกฝึกพูดว่า ใครเป็นใครในครอบครัว

ฟรี! ดาวน์โหลดตัวช่วยการเรียนรู้ที่นี่ ดาวน์โหลดตัวช่วยการเรียนรู้ที่นี่

ผังต้นไม้ 3 ขนาด เพื่อฝึกการจัดลำดับ คิดวิเคราะห์การเชื่อมโยงจากง่ายไปยาก

ต่อยอดเคล็ดลับการเรียนรู้

  • เปลี่ยนจากการจัดลำดับคนในครอบครัวมาเป็นเพื่อนหรือคุณครูบ้างจะช่วยให้ลูกเห็นความเชื่อมโยงของตัวเองกับคนอื่น ๆ ที่อยู่รอบตัว

 

EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner