ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฝึกขยับ นับ วิเคราะห์ กับบล็อกฟองน้ำ

พัฒนาการกระตุ้นเด็ก: กล้ามเนื้อมือแข็งแรง ช่างคิดวิเคราะห์ เพียงใช้ฟองน้ำ

     มือและสายตาของลูกวัยนี้ประสานกันได้ดีขึ้น การต่อบล็อกฟองน้ำจะช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือขณะที่ลูกจับทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จากการนับจำนวนบล็อก ช่วยฝึกทักษะวิเคราะห์จากการเลือกสี รวมทั้งสร้างเสริมสมาธิจากการตั้งใจต่อบล็อก

วิธีเล่น

  • เตรียมฟองน้ำเนื้อหนาหลาย ๆ สี

  • ตัดฟองน้ำให้เป็นทรงลูกเต๋า

  • ให้ลูกต่อบล็อกฟองน้ำหลาย ๆ บล็อก โดยต่อแบบสีเดียวกันบ้าง หรือต่อแบบสลับสีบ้าง

  • เมื่อต่อเสร็จ ชวนลูกเป่า หรือใช้พัดพัดให้ฟองน้ำปลิว แล้วชวนต่อกันใหม่

รูปภาพของฟองน้ำหลายรูปแบบ

ฟรี! ดาวน์โหลดตัวช่วยการเรียนรู้ที่นี่ ฟรี! ดาวน์โหลดตัวช่วยการเรียนรู้ที่นี่

ต่อยอดเคล็ดลับการเรียนรู้

  • ชวนลูกนับจำนวนบล็อกฟองน้ำ พร้อมให้ต่อสูงขึ้นเป็น 2-3 ชั้น เป็นการช่วยปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ตั้งแต่ยังเล็ก

 

 

EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner