ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
พัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 11 เดือน
พัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 11 เดือน

       พัฒนาการลูกน้อยวัยนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกวัยเข้าโรงเรียนแล้วจะเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนๆ ได้เวลาเล่นกัน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่จะช่วยให้ลูกเรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนพัฒนาการของลูก ลองดูสิคะว่าพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้านของลูกวัยนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ฉลาดเรียนรู้

 • สามารถนับเลขได้มากกว่า  1-10 แต่รู้ค่าจำนวนเพียง 1-5 เท่านั้น

 • รู้จักและเข้าใจตำแหน่ง เช่น ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างใต้ ข้างบน ข้างนอก ข้างใน

 • เรียนรู้บทบาททางเพศจากพ่อแม่และจากการเล่น  

 • เรียนรู้กฎกติกาต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้โลกในโรงเรียน 

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • กล้ามเนื้อมัดใหญ่พัฒนามากขึ้น สามารถควบคุมระบบการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกายได้ดี

 • วิ่งได้เร็ว เลี้ยวหักมุม และกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้ดี

 • กระโดดได้ไกลโดยเท้าทั้ง 2 ข้างถึงพื้นพร้อมกัน

 • ทักษะการทำงานประสานกันของมือและตามากขึ้นจึงชอบปั้น วาดภาพระบายสี

ฉลาดสื่อสาร

 • สามารถสอนให้ลูกเรียนรู้สระง่ายๆ เช่น สระอะ สระอา แล้วนำมาเล่นเกมผสมคำกับลูก ช่วยต่อยอดการเรียนรู้จากโรงเรียนให้ลูกได้

 • เด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาดีมักช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดประเภทต่างๆ รวมทั้งทางภาษาและอารมณ์ด้วย

 • มีพัฒนาการทางภาษาทั้งการใช้ภาษาและการเข้าใจภาษามากขึ้น สามารถพูดและเล่าเรื่องราวของสิ่งต่างๆ ที่พบเจอให้คนอื่นรู้และเข้าใจได้

ฉลาดด้านอารมณ์

 • รับรู้อารมณ์ทั้งของตนเองและคนอื่นได้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะสอนให้ลูกเห็นว่าการรู้จักเป็นห่วงและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรทำ

 • สอนให้เด็กรู้จักใจเขาใจเรา รู้จักใส่ใจ ในความรู้สึกของคนอื่นรอบข้าง รวมทั้งรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเองอย่างเหมาะสม เพราะหากลูกเห็นคุณพ่อคุณแม่จัดการด้วยวิธีประนีประนอม ไม่ใช้ความรุนแรงใส่กัน เขาก็จะจำวิธีที่เห็นไปใช้กับเพื่อนที่โรงเรียน เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ลูกก็รู้วิธีจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม

 • เริ่มเล่นเป็นกลุ่ม ซึ่งช่วยให้ลูกเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นำผู้ตามได้มากขึ้น

       การเปิดโอกาสให้ลูกเล่นอย่างอิสระจะช่วยส่งเสริมอัจฉริยะรอบด้านให้ลูกได้อย่างดีค่ะ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

โภชนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 11 เดือน
การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 4 ปี 11 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner