ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
พัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 7 เดือน
พัฒนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 7 เดือน

       พัฒนาการลูกน้อยวัยนี้ ยังคงใช้พลังงานไปกับการวิ่งเล่นซุกซน ปรับตัวในการเล่นกับคนอื่น และเรียนรู้มารยาทสังคมอย่างต่อเนื่อง หากเราส่งเสริมให้ลูกได้เล่นอย่างสร้างสรรค์ เช่น เล่นกีฬา ไปเที่ยวตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ลูกก็จะพัฒนาการเรียนรู้ได้มากขึ้น  ลองดูสิคะว่าพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้านของลูกวัยนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ฉลาดเรียนรู้

 • สนุกกับการใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ

 • มีระบบการคิดที่หลากหลายขึ้น มีการเชื่อมโยงไปสู่เรื่องรอบตัวมากขึ้น

 • พูดเป็นเรื่องราว เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ กับตนเอง

 • ชอบตั้งคำถามเป็นประโยคที่มีความหมายมากขึ้น

 • สามารถเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองได้ดี

 • จำสีต่างๆ ได้ถูกต้อง จับคู่สิ่งของได้

 • ชอบเล่นวาดภาพระบายสี ดินน้ำมัน ต่อภาพ ต่อเลโก้ ฯลฯ

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • การเคลื่อนไหวพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสม ด้วยการให้ลูกได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือได้เล่นกีฬาต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย ก็จะช่วยให้การเคลื่อนไหวทำได้ดียิ่งขึ้น

 • ทรงตัวได้ดีขึ้น

 • ชอบเล่นโลดโผน กระโดด ตีลังกา (ถ้ามีคนสอน)

 • เลี้ยงลูกบอล หรือใช้แขนเหวี่ยงของจนพ้นศีรษะได้

ฉลาดสื่อสาร

 • มีความสามารถในการคิดคำใหม่ๆ ที่เป็นของตัวเอง

 • พัฒนาการทางภาษาดีขึ้นมากจากการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันและการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง โดยเฉพาะการเล่นบทบาทสมมติ เล่นเลียนแบบต่างๆ เช่น เล่นเป็นพ่อแม่ คุณครู

 • พูดจาเล่นคำ และหัวเราะสนุกกับคำต่างๆ

ฉลาดด้านอารมณ์

 • ชอบเล่นเป็นกลุ่มโดยไม่แยกว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย เรียนรู้สังคม โดยใช้เหตุผล ความคิด และจินตนาการ

 • มีความหลากหลายทางอารมณ์  บางครั้งอารมณ์อาจไม่ค่อยหนักแน่นมั่นคง ดื้อและไม่ยอมใครง่ายๆ ได้  

 • ลูกเริ่มผูกพันกับเพื่อนและผู้ใหญ่ที่เขาคุ้นเคย

 • บางครั้งก็อยู่ในโลกของจินตนาการ การเล่นกับเพื่อนอาจมีทะเลาะกันได้แต่ไม่นานก็กลับมาเล่นกันอีกได้

 • เริ่มรู้จักให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม

       คุณแม่ควรเน้นอาหารที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายและสมองของลูก  นมยังคงเป็นอาหารเสริมที่ดีสำหรับลูกวัยนี้ อย่าลืมเสริมด้วยเอนฟาโกร เอพลัส สูตร 4 เพื่อ 360° อัจฉริยะรอบด้านของลูกค่ะ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 4 ปี 7 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 4 ปี 7 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner