ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
พัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี
พัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี

       พัฒนาการลูกน้อยวัยนี้ร่างกายลูกน้อยเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด  รูปร่างเริ่มสมส่วน ขนาดของศีรษะโตเกือบเท่าวัยผู้ใหญ่ พัฒนาการทางสายตาดีขึ้นมองได้กว้างไกลขึ้น  มาดูกันสิคะว่าพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้านของลูกวัยนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ฉลาดเรียนรู้

 • เข้าใจเรื่องกฎกติกา เวลาอยู่ที่โรงเรียนสามารถฟังคำสั่งหรือโจทย์ใหม่ๆ กติกาใหม่ๆ เข้าใจ กล้าที่จะถามคุณครูเมื่อไม่เข้าใจ

 • มีเหตุผลมากขึ้น และถ้าได้รับการสอนจากคุณแม่มาตั้งแต่ต้นเขาจะมีเหตุผลมากกว่าเด็กคนอื่น

 • ชอบเล่นสนุกกับกิจกรรมใหม่ เพื่อนใหม่ๆ หากขณะเล่นมีเรื่องหรือเหตุการณ์ให้ต้องแก้ปัญหาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่อาจต้องเขามาช่วย

 • ลูกจะสนใจการอ่านและตัวเลข ควรสอนลูกรู้จักค่าของจำนวนนับ

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • วัยนี้พลังและและกล้ามเนื้อขาแข็งแรงขึ้น ลูกสามารถกระโดดไปข้างซ้าย ข้างขวา และถอยหลังโดยเท้าทั้งสองข้างไปพร้อมๆ

 • สามารถขึ้น-ลงบันไดโดยก้าวเท้าสลับข้างกันบนขั้นบันไดแต่ละขั้นได้

 • กระโดดขาเดียวได้

 • วิ่งโดยมีการแกว่งแขน-ขาสัมพันธ์กันดี

 • เดินเข้าจังหวะเพลง ปรบมือเป็นจังหวะง่ายๆ ได้

ฉลาดสื่อสาร

 • วัยนี้ชอบพูด  เพราะเขาพูดได้ชัดเจน ใช้ถ้อยคำได้หลากหลาย จึงมีความกล้าที่จะพูดและถามมากขึ้น

 • เมื่อได้ยินคำศัพท์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อน จะแสดงความสนใจและถามถึงความหมายของคำนั้นๆ

 • เมื่อสงสัยจะใช้ประโยคคำถามที่มีความหมาย มีจุดมุ่งหมาย เช่น ทำไมต้องเป็นสีฟ้า คุณแม่ต้องเตรียมคำตอบให้ลูกดีๆ แต่ถ้าคำถามไหนตอบไม่ได้ก็บอกลูกว่า แม่ไม่รู้  แล้วชวนกันหาคำตอบ

ฉลาดด้านอารมณ์

 • มีอารมณ์หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่จะร่าเริงแจ่มใส เพราะมีเพื่อนเล่นที่โรงเรียน ยกเว้นวันที่มีเรื่องไม่สบอารมณ์ หรือไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดได้เหมือนกัน

 • แสดงอารมณ์สนุกสนานจากการเล่นอย่างชัดเจน ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง

 • มีความผูกพันกับบุคคล สถานที่และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

       ลูกอายุครบ 5 ขวบ ดูเหมือนจะโตขึ้น แต่การเรียนรู้ของลูกยังต้องการการส่งเสริมจากคุณพ่อคุณแม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อยค่ะ 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 5 ปี
โภชนาการลูกน้อย อาหารเด็ก 5 ขวบ
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner
 • Register bar

Leaving page banner

 

Leaving page banner