ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
พัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 3 เดือน
พัฒนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 3 เดือน

       การสอนให้ลูกมีความมั่นใจในตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเอง มีวินัยและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมคือหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยนี้ค่ะ เพื่อปูพื้นฐานที่ดีให้ลูกเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มาดูพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้านของลูกวัยนี้กันค่ะ

ฉลาดเรียนรู้

 • ลูกวัยนี้จะมีการแสวงหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ถามคุณแม่ เปิดดูในหนังสือ

 • มีทักษะในการจดจำเพิ่มขึ้น สามารถเก็บข้อมูลและถ่ายทอดได้ดีขึ้น

 • เริ่มมีเหตุมีผลมากกว่าเดิม

 • หากลูกเล่น หรือทำกิจรรมใดๆ เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรค จะปรับตัวและลองผิดลองถูกกับการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ

 • คุณแม่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้านสติปัญญาของเด็กได้ ด้วยการชวนลูกวางแผนล่วงหน้าเมื่อจะทำกิจกรรมใดๆ โดยผลัดกันเป็นผู้นำและผู้ตาม

ฉลาดเคลื่อนไหว

 • สายตากับกล้ามเนื้อแขนขาทำงานประสานสัมพันธ์กันได้ดี สังเกตได้จากเวลาที่ลูกเล่นฟุตบอล เขาจะเตะได้ตรงเป้าหมายมากกว่าเดิม สามารถเลี้ยงลูกบอลได้นานขึ้น

 • ลูกสามารถเดินต่อเท้าถอยหลังได้ดี โดยทรงตัวบนไม้กระดานแผ่นเดียวหรือเชือกที่วางบนพื้น รวมทั้งกระโดดด้วยเท้าทั้งสองข้างและแยกขาออกจากกันได้ สามารถยืนขาเดียวและทรงตัวได้นานในระยะเวลาสั้นๆ

 • มีความมั่นใจในในการปีนป่าย ไถลลื่น และเคลื่อนไหวบนพื้นต่างระดับและทรงตัวได้ดี

 • กระโดดข้ามขาเดียวอย่างชำนาญ เช่น การกระโดดเชือกแบบต่างๆ ได้

ฉลาดสื่อสาร

 • รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากขึ้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่เพิ่มเติมคำศัพท์ให้ลูก มากแค่ไหนด้วย

 • เข้าใจความหมายของคำต่างๆ ได้มากขึ้น เช่น การเล่นเกม การเล่นกีฬา เขาจะรู้ว่าเป็นอย่างไร และเมื่อจะต้องเล่นกีฬาก็ต้องมีการแต่งกายที่เหมาะสม เป็นการเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจำวัน

 • ลูกวัยนี้จะชอบตั้งคำถามที่มีความหมายมากขึ้น

 • เรียนรู้ศัพท์ราว 8,000-14,000 คำ ทำให้สื่อสารด้วยคำพูดได้มากขึ้น

 • ชอบฟังเรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองสนใจเป็นเวลานานๆ ได้

ฉลาดด้านอารมณ์

 • ปรับตัวเพื่อเข้ากลุ่มเพื่อน เพื่อนเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้น

 • แสดงออกถึงการเป็นผู้นำและผู้ตาม โดยคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยแนะนำ หรือทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากการเล่นเกม หรือกิจกรรมต่างๆ ภายในครอบครัว

 • ไม่แสดงอาการหงุดหงิดเมื่อต้องทำกิจกรรมที่ยากหรือต้องใช้เวลาในการลองผิดลองถูก

 • มีความสามารถในการจัดการอารมณ์อย่างสอดคล้องกับวัย เข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่น แสดงความเห็นอกเห็นใจบอกความต้องการได้มากขึ้น

 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำมากขึ้น เช่น การบ้าน และการช่วยเหลือตัวเองต่างๆ  

       คุณแม่สามารถสอนเรื่องความรับผิดชอบให้แก่ลูกโดยสอดแทรกเข้าไปในกิจวัตรประจำวัน จากเรื่องง่ายๆ เช่น เมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้ว ให้ลูกเก็บของเข้าที่ ให้ลูกเก็บรองเท้าเข้าตู้ กลับบ้านมาต้องทำการบ้านให้เรียบร้อยก่อนเล่น เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 5 ปี 3 เดือน
โภชนาการลูกน้อย วัย 5 ปี 3 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner
 • Register bar

Leaving page banner

 

Leaving page banner