การดิ้นและสะอึกของลูกในครรภ์เกิดจากอะไร

การสะอึกของทารกในครรภ์ - การสะอึกของทารกในครรภ์ คุณแม่จะรู้สึกได้ในไตรมาสที่สอง เมื่อทารกสะอึก คุณแม่จะรู้สึกกระตุกหรือเกร็งเล็กน้อยที่ท้อง ทารกบางคนอาจจะสะอึกวันละครั้งอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน หรือทารกบางคนอาจสะอึกแบบไม่แน่นอน

การหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมที่กั้นระหว่างช่องอกและช่องท้องทำให้เกิดการสะอึก การสะอึกของทารกจะเกิดได้ต่อเมื่อระบบประสาทส่วนกลางมีความสมบูรณ์แล้ว เพราะระบบประสาทส่วนกลางทำให้ทารกในครรภ์มีความสามารถในการการหายใจในนํ้าครํ่าได้ การสะอึกเกิดจากการที่ของเหลวไหลเข้าไปและออกจากปอดทารก ทำให้กล้ามเนื้อกระบังลมมีการหดตัวอย่างรวดเร็ว

การสะอึกของทารกในครรภ์เป็นเรื่องธรรมดา และสามารถมองเห็นได้ชัดขณะทำอัลตราซาวนด์ การสะอึกของทารกในครรภ์เป็นเพียงปฏิกิริยาปกติ และไม่เป็นผลเสียอย่างใด หรือบ่งบอกถึงความผิดปกติใดๆ แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของปอดทารกในครรภ์ ของระบบทางเดินหายใจสำหรับการทำงานที่ดีต่อสุขภาพหลังคลอด และการสะอึกนั้นยังช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจทารกในช่วงไตรมาสที่สามให้มีการเต้นที่สมํ่าเสมอด้วย

การดิ้นของทารกในครรภ - การดิ้นบ่งบอกถึงสุขภาพที่แข็งแรงของลูก การที่ลูกดิ้นน้อยลงเป็นสิ่งที่ต้องระวัง เพราะมักเกิดร่วมกับภาวะขาดออกซิเจนเรื้อรัง และอยู่ในภาวะที่อันตราย โดยพบว่าลูกจะดิ้นน้อยลง หรือหยุดดิ้น 12-24 ชั่วโมงก่อนที่จะเสียชีวิต การนับลูกดิ้นจึงเป็นวิธีง่ายๆ ที่คุณแม่สามารถใช้ในการดูแลสุขภาพของทารกในครรภ์

วิธีนับลูกดิ้น

  • คุณแม่ควรจะเริ่มให้ความสนใจต่อการดิ้นของลูก เมื่อลูกอายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์ เนื่องจากในปัจจุบันอายุครรภ์ดังกล่าวลูกมีโอกาสที่จะเลี้ยงรอด ถ้ามีความจำเป็นต้องคลอดก่อนกำหนด

  • ให้คุณแม่ใช้เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร ถ้าเป็นไปได้ควรเป็นช่วงเดียวกันของทุกวัน เช้า กลางวัน เย็น

  • ถ้านับลูกดิ้นรวมกัน 3 เวลาหลังอาหาร 1 ชั่วโมง ลูกดิ้นมากกว่า 10 ครั้ง ถือว่าปกติ และบางวันลูกอาจดิ้นมากกว่าปกติ ซึ่งแสดงว่าลูกแข็งแรงมาก คุณแม่ไม่ต้องกังวลใจ

  • ถ้าลูกน้อยดิ้นน้อยกว่า 4 ครั้งในชั่วโมงแรก อาจเป็นไปได้ที่ลูกกำลังหลับ ให้คุณแม่สังเกตลูกดิ้นต่อไป แต่ถ้า 4 ชั่วโมงแล้วเด็กดิ้นไม่ถึง 10 ครั้งแสดงว่าลูกดิ้นน้อยผิดปกติ ควรรีบมาโรงพยาบาลทันที เพื่อตรวจว่าลูกยังแข็งแรงดีหรือไม่

ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าลูกดิ้นหรือไม่ เช่น ดิ้นไม่ถึง 10 ครั้งในเวลา 4 ชั่วโมง หรือดิ้นน้อยลงมากเมื่อเทียบกันก่อนๆ ควรรีบมาโรงพยาบาล อย่ารอจนกระทั่งลูกหยุดดิ้นหรือรอจนถึงวันนัด มิฉะนั้นอาจสายเกินไปค่ะ