ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ย่อยง่าย สบายท้อง พร้อมเรียนรู้

เพราะระบบการย่อยของลูกอาจยังไม่พร้อม ลูกอาจไม่สบายท้อง ร้องกวน
จบทุกความกังวลของคุณแม่ เพียงดูแลลูกด้วย “นมสูตรย่อยง่าย"
เพื่อพัฒนาการไม่สะดุด พร้อมความสุขของลูกน้อย

ย่อยง่าย ดูดซึมดี

นมสูตรย่อยง่าย ทำให้ลูกน้อย ได้รับสารอาหารครบถ้วน

สบายท้อง

นมสูตรย่อยง่ายลดการเกิดแก๊ส สาเหตุของอาการไม่สบายท้อง

พร้อมเรียนรู้

เมื่อลูกสบายท้อง ก็จะไม่เป็น อุปสรรคต่อการเรียนรู้

ทำไมต้อง นมสูตรย่อยง่าย

นมสูตรนี้ดีอย่างไรต่อลูกน้อยวัยบอบบาง?

1. เพราะ...

เป็นเรื่องปกติที่ระบบการย่อย
ของลูกกำลังพัฒนาให้สมบูรณ์

เอนไซม์ย่อยโปรตีนและแลคโตสยังทำงานไม่เต็มที่ 100%
ทำให้ย่อยโปรตีนและแลคโตสไม่หมด เกิดเป็นแก๊ส
ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการไม่สบายท้อง

โปรตีนผ่านการย่อยบางส่วน (Partially Hydrolyzed Protein)
ทำให้โปรตีนมีขนาดเล็กลง

มีแลคโตส 20% ของสูตรปกติ
 

2. เพราะ...

พัฒนาการลูกต้องไม่มีอุปสรรค

ให้ลูกสบายท้อง สมองดี พร้อมเรียนรู้

DHA ARA

เพราะนมสูตรย่อยง่ายมีสารอาหารสมอง คือ DHA, ARA และสารอาหารอื่น ๆ ในปริมาณที่เหมาะสมกับข่วงวัยของลูกน้อย

EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner