ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รวมกันได้เท่าไหร่ : ส่งเสริม 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูก
รวมกันได้เท่าไหร่ : ส่งเสริม 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูก

วิธีเล่น
ดาวน์โหลดภาพนี้ออกมาแล้วนำไปเล่นกับลูก  โดยดูจำนวนสิ่งต่างๆ ในแต่ละข้อ  และลองนับว่าแต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไหร่ และบวกจำนวนสิ่งของทั้งหมดเข้าด้วยกัน และเขียนจำนวนลงไปกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อย ดังนี้

  • ฉลาดเรียนรู้  - กิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาความฉลาดการเรียนรู้ในเรื่องการนับและการใช้สมองฝึกบวกเลข

  • ฉลาดเคลื่อนไหว –  เด็กได้พัฒนาการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือ (จากการเขียน)

  • ฉลาดสื่อสาร –  เด็กได้พัฒนาภาษา และการสื่อสารจากการนับและรวมจำนวน

  • ฉลาดอารมณ์  -   การที่แม่มาชวนลูกเล่นด้วยจะสร้างความฉลาดอารมณ์ให้ลูก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

การกระตุ้นพัฒนาการ วัย 3 ปี 2 เดือน
โภชนาการลูกน้อยวัย 3 ปี 2 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner