ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รับมือเมื่อลูกอาละวาด
รับมือเมื่อลูกอาละวาด

การจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ จะได้ต้องได้รับการปลูกฝังทักษะทางสังคมและอารมณ์ที่ดี แต่เด็กที่อายุ3-6 ปีอาจจะมีการแสดงออกถึงอารมณ์ที่รุนแรง เมื่อไม่ได้อะไรอย่างที่ใจต้องการ วิธีการที่ถูกต้องที่จะปลูกฝังทักษะด้านสังคมและอารมณ์ที่ดี จะต้องเริ่มจากความเข้าใจพัฒนาการของลูกนะคะ

พัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กวัย 3-6 ปีเป็นอย่างไร ?

สมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ของเด็กวัย 3-6 ปีจะยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ จึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้ดี รู้สึกอย่างไรจะแสดงออกทันที พฤติกรรมในช่วงนี้จึงเป็นไปในทางลบ เช่น เอาแต่ใจตนเอง ไม่มั่นใจ และมักแสดงออกอย่างชัดเจน การแสดงออกที่ชัดเจนนี้รวมไปถึงแสดงออกเมื่อไม่พอใจด้วย จึงกลายเป็นการอาละวาด ขว้างปาสิ่งของ ตะโกนเสียงดัง

ซึ่งความรุนแรงของอารมณ์จะน้อยลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น มีความคิดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น ทำให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเองได้ดีขึ้น คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถช่วยเขาได้ด้วยการดูแลเขาอย่างถูกทาง เพื่อให้เขามีพัฒนาการทางอารมณ์ไปในทางที่ดี

ส่งเสริมทักษะด้านอารมณ์ที่ดีให้ลูกได้

  • ค่อยๆ อธิบายให้ลูกเข้าใจอารมณ์ต่างๆ ของตัวเอง เช่น สอนเด็กว่าถ้ารู้สึกไม่พอใจหรือโมโห บอกให้คนอื่นรับรู้ด้วยคำพูด ดีกว่าจะที่อาละวาดหรือขว้างปาข้าวของ

  • แสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อเด็กด้วยการกอด และถ้าเป็นเด็กผู้ชายพ่อควรกอดลูก เพราะความใกล้ชิดและได้รับความอบอุ่นจากพ่อจะช่วยพัฒนาความเป็นชายของเด็กได้ดีขึ้น

  • ตามวัยของเขา เขาจะมีความกลัวจากจินตนาการที่สร้างขึ้น คุณพ่อคุณแม่จึงต้องเข้าใจพัฒนาการของเขา บางครั้งเขาจึงกลัวอะไรที่ดูไม่มีเหตุผล ซึ่งเราไม่ควรบังคับให้เขาทำสิ่งที่เขารู้สึกกลัว แม้ว่าเขาจะสร้างขึ้นมาเองก็ตาม

  • ควรปล่อยให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระบ้าง เพราะการเล่นช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ มั่นใจตัวเอง และช่วยให้เกิดพัฒนาการทางสังคมด้วยค่ะ

  • เด็กวัยนี้จะแสดงออกถึงความรักออกมาตรงๆ เช่น หวงพ่อแม่ก็จะแสดงความรักต่อพ่อแม่อย่างเปิดเผยทั้งคำพูดและท่าทางเพื่อแย่งชิงความสนใจจากพ่อแม่ เมื่อเด็กแสดงความอิจฉา รีบแก้ไขด้วยการให้ความรัก ความเอาใจใส่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขามีความสำคัญ

รับมือเมื่อลูกอาละวาด
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner