แม้อยู่บ้านก็สร้างการเรียนรู้เรื่องรอบตัวให้ลูกน้อยได้ อย่างเรื่องทิศทางที่ดูยาก ๆ
ก็เปลี่ยนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ด้วยทิปสนุก ๆ ที่ลูกน้อยต้องชอบ มาลองเลย!