การต่อบล็อกเป็นกิจกรรมที่เล่นได้นานหลายช่วงวัย และเมื่อลูกน้อยขึ้นสองขวบ บล็อกนี้ยังใช้สร้างการเรียนรู้เรื่องการนับเลขได้ แล้วจะตั้งโจทย์แบบไหนดี...มาดูกัน