ฟังนิทานก่อนนอนกับนิทานเรื่อง "กากับเหยือกน้ำ" มาร่วมสร้างจินตนาการ และเปิดโลกของการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ไปด้วยกัน