ฟังเสียงเพลงสำหรับลูกน้อย สร้างความสัมพันระหว่างลูกน้อย และครอบครัว เพราะเสียงดนตรีที่มีจังหวะ และทำนองที่เหมาะสม จะช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยได้