มาฟังเพลงแห่งการเรียนรู้ สำหรับคุณแม่ และลูกน้อย เสียงดนตรีที่มีจังหวะ และทำนองที่เหมาะสม จะช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยได้