ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สร้างทักษะชีวิตให้ลูก
สร้างทักษะชีวิตให้ลูก

ปัจจุบันเด็กๆ เติบโตขึ้นท่ามกลางความสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จนแทบทำอะไรไม่เป็นแม้กระทั่งกิจวัตรง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน การมีทักษะชีวิตจะช่วยให้ลูกมีทักษะรอบด้านที่ดี ทำให้ลูกสามารถจัดการกับความต้องการและสิ่งท้าทายต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับสภาพความกดดันหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้ดีในอนาคต

คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างทักษะชีวิตให้ลูกได้หลายวิธี เช่น

  • ส่งเสริมให้ลูกช่วยเหลือตัวเองตามวัยเช่น แต่งตัวเอง เก็บเตียงของตัวเอง เก็บของเล่นให้เข้าที่ ฯลฯ โดยคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกต้องการ

  • ฝึกความรับผิดชอบและความมีวินัย โดยมอบหมายหน้าที่ให้ลูกรับผิดชอบเช่น ช่วยคุณแม่จัดและเก็บโต๊ะอาหาร ให้อาหารสัตว์เลี้ยงเป็นต้น

  • ปฏิบัติตามกฎกติกาทั้งในบ้านและนอกบ้าน เช่น เมื่ออยู่บ้านลูกต้องกิน นอน และเล่นเป็นเวลา อยู่โรงเรียนต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน รวมทั้งสอนเรื่องกฎกติกาของสังคม เช่น การเข้าคิวเพื่อเล่นของเล่น เข้าคิวเพื่อซื้อของหรือจ่ายเงินเป็นต้น

  • รู้จักควบคุมอารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมเช่น หากลูกอยากได้ของเล่นแล้วพ่อแม่ไม่ซื้อให้ ลูกต้องฟังเหตุผลไม่ใช่เอาแต่ร้องโวยวาย

  • สื่อสารเป็นและมีมนุษย์สัมพันธ์ดีลูกต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งการใช้ชีวิตในอนาคต

  • ให้ลูกคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้วยตัวเองบ้าง โดยการตั้งคำถามให้ลูกคิดและตัดสินใจ เช่น วันหยุดนี้จะไปขี่จักรยานที่สวนสาธารณะหรือไปสวนสัตว์ดี แต่ถ้าวันนั้นฝนตกจะทำอย่างไรดี เป็นต้น

  • เป็นต้นแบบที่ดี มีเวลาและให้กำลังใจลูกเสมอ เพื่อให้ลูกได้ซึมซับทักษะต่างๆ ทั้งการกระทำ คำพูด และวิธีคิดโดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดี

ประสบการณ์วันละเล็กละน้อยจะค่อยๆ สะสมความรู้ ความคิด และทักษะรอบด้านให้ลูก ทำให้สามารถดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าได้เป็นอย่างดี

สร้างทักษะชีวิตให้ลูก
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner