เพราะเรื่องขนาดสิ่งของ เล็ก-ใหญ่ ช่วยให้ลูกรู้จักการกะระยะ อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานสำคัญ ทางคณิตศาสตร์ในอนาคต เริ่มง่าย ๆ ได้เลยกับของเล่นชิ้นโปรดสารพัดของลูกน้อย