ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เกมสนุกกับพายุ : พัฒนา 360°อัจฉริยะรอบด้าน
เกมสนุกกับพายุ : พัฒนา 360°อัจฉริยะรอบด้าน

วิธีเล่น
ดาวน์โหลดภาพนี้ออกมา  ให้ลูกดูภาพ พูดคุยถึงเหตุการณ์ในภาพว่าเกิดอะไรขึ้น และหากมีพายุเกิดขึ้นตามภาพนี้  นอกจากสิ่งของที่เห็นในภาพแล้ว จะมีอะไรลอยขึ้นบนฟ้าได้อีก จากนั้นตัดภาพสิ่งของชิ้นเล็กๆ เหล่านั้นจากนิตยสาร  มาแปะตรงพายุหมุน  หรือชวนลูกวาดภาพลงไป และพูดคุยถึงสิ่งต่างๆ เหล่านั้น

กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อย ดังนี้

  • ฉลาดเรียนรู้  - กิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาความฉลาดเรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์ว่าอะไรที่ควรจะลอยได้เมื่อพายุพัดมา

  • ฉลาดเคลื่อนไหว –  เด็กได้พัฒนาการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือจากการตัดภาพจากนิตยสารมาแปะลงบนภาพนี้

  • ฉลาดสื่อสาร –  เด็กได้พัฒนาภาษา และการสื่อสารจากการพูดคุยกัน

  • ฉลาดอารมณ์  -   การที่แม่มาชวนลูกเล่น ชวนพูดคุยด้วยจะสร้างความฉลาดอารมณ์ให้ลูกได้อย่างดี

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ

โภชนาการลูกน้อยวัย 3 ปี 4 เดือน
เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 3 ขวบให้เรียนรู้อย่างรอบด้าน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner