ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เข้าสังคมทักษะ ที่หนูต้องรู้
เข้าสังคมทักษะ ที่หนูต้องรู้

Social Intelligence หรือทักษะทางสังคม เป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องปลูกฝังให้กับลูกวัยอนุบาลค่ะ เพราะจะเป็นพื้นฐานสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

Social Intelligence วัย 3-6 ขวบ

สังคมของลูกกว้างขึ้นจากบ้านเป็นโรงเรียน ทักษะสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ขณะที่พัฒนาการด้านร่างกายและการเรียนรู้ก็พัฒนาขึ้นตามลำดับ อาทิ

วัย 3 ขวบ ชอบเล่นสมมติ รู้จักการรอคอย เล่นของเล่นชิ้นเดียวกัน แต่ต่างคนต่างเล่น

วัย 4 ขวบ เล่นกับเพื่อนในห้อง แบ่งของให้เพื่อน รู้จักรอคอย สามารถเก็บของเล่นเข้าที่

วัย 5 ขวบ เล่นหรือทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกับเพื่อนๆ เมื่อพบผู้ใหญ่จะไหว้ ทำความเคารพ รู้จักขอบคุณ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

วัย 6 ขวบ มีการเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่ม มีกติกา ข้อตกลง เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้ดี รู้จักมารยาททางสังคม

ส่งเสริม Social Intelligence ให้ลูกวัยอนุบาลเริ่มที่บ้านและโรงเรียน

มีน้ำใจ แบ่งปันเริ่มจากที่บ้านและโรงเรียน เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยกิจวัตรประจำวันง่าย เช่น หยิบของให้พ่อแม่ ให้อาหารสัตว์ ช่วยพ่อแม่รดน้ำต้นไม้ แบ่งของเล่นให้เพื่อน เมื่อลูกโตขึ้นอยู่ในวัยอนุบาล ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือวันสำคัญของโรงเรียน คุณแม่ชวนลูกทำการ์ดอวยพร หรือนำขนมที่คุณแม่และลูกช่วยกันทำแล้วแบ่งให้เพื่อน

พาลูกร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ลูกเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่น แบ่งปันของเล่นการรอคอย และสอนเรื่องระเบียบ กติกา ของสังคมเป็นพื้นฐานของการเคารพกฎเกณฑ์ในสังคมค่ะ

รักษาสิทธิของตัวเองเคารพสิทธิของผู้อื่น อยู่ที่โรงเรียนเด็กจะมีของเล่นเป็นส่วนกลาง ซึ่งต้องแบ่งปัน แต่หากเป็นที่บ้านสิทธิในของเล่นเป็นของลูกเอง แต่เงื่อนไขคือต้องดูแลของเล่นทำความสะอาดและเก็บให้เรียบร้อย

ฝึกให้พึ่งตนเอง ส่งเสริมให้ลูกวัย 3-6 ปี รับผิดชอบหน้าที่ในกิจวัตรประจำวัน รวมถึงมอบหมายให้มีหน้าที่ในงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ เพื่อฝึกการรับผิดชอบต่อผู้อื่น ซึ่งจะขยายไปยังเรื่องอื่นๆ ในสังคมด้วย

และอย่าลืมค่ะว่าพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้ เพราะเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของวัยนี้

เข้าสังคมทักษะ ที่หนูต้องรู้
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner