การที่ลูกจะงับเต้านมได้สะดวกและดูดนมแม่ได้ดี ท่าอุ้มมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะอุ้มในท่านั่ง ท่านอน หรือท่านั่งกึ่งนอน ก็ควรให้ลูกอยู่ในท่าที่สบายที่สุด โดยมีหลักคือ

- คุณแม่มือใหม่ต้องนำตัวและศีรษะของลูกตะแคงเข้าหาและแนบชิดลำตัวแม่
- ท้องลูกแนบชิดกับท้องแม่
- ศีรษะ ไหล่ และสะโพกของลูกควรอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
- ตัวของลูกได้รับการรองรับโดยใช้มือของแม่รองช้อนที่ก้นลูก...ท่าที่ใช้ในการให้นมลูกมีหลายท่า แต่ที่นิยมมีดังนี้

ท่าที่ใช้ในการให้นมลูกมีหลายท่า แต่ที่นิยมมีดังนี้