การรู้จักเต้านมของตนเอง จะช่วยให้คุณแม่มือใหม่นึกภาพออกว่าจะให้ลูกดูดนมอย่างไร กับส่วนใดของเต้านม จึงจะทำให้มีน้ำนมออกมามาก