การดูแลลูกคลอดก่อนกำหนดหลังออกจากโรงพยาบาล

       เด็กที่คลอดก่อนกำหนดจะมีน้ำหนักน้อย ซึ่งมักจะต่ำกว่า  2.5 กิโลกรัม   ทางโรงพยาบาลจะดูแลให้มีน้ำหนักถึง 2.5 กิโลกรัม และสามารถปรับอุณหภูมิร่างกายของตนเองได้ จึงจะให้ออกจากโรงพยาบาล  เมื่อเด็กกลับบ้านได้  อาจยังกินนมได้น้อยกว่าเด็กปกติ และปรับอุณหภูมิร่างกายได้ยังไม่ดี ทั้งยังติดเชื้อได้ง่าย
       ดังนั้นการดูแลเด็กคลอดก่อนกำหนดที่บ้าน จึงต้องเอาใจใส่มากกว่าเด็กคลอดครบกำหนด และสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องระวัง คือ อย่าให้ติดเชื้อ คุณแม่มือใหม่ ควรจัดห้องเป็นพิเศษ และจำกัดคนเข้า-ออกอย่างเข้มงวด 

  • การดูแลรักษาความสะอาด   - เป็นเรื่องสำคัญมาก ทุกครั้งที่ให้นมหรือชงนม คุณแม่จะต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด เครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับเด็กต้องสะอาด เช่น ขวดนม ควรนึ่งหรือต้มทุกครั้งหลังใช้  

  • การกินนม  -  นมแม่เป็นอาหารที่สำคัญที่สุด คุณแม่มือใหม่ควรให้ลูกคลอดก่อนกำหนดกินนมแม่ โดยบางครั้งคุณหมออาจพิจารณาให้เสริมสารอาหารในน้ำนมแม่ (Human Milk Fortifier) เนื่องจากเด็กคลอดก่อนกำหนดต้องการพลังงานสำหรับการเจริญเติบโตมากกว่าเด็กคลอดครบกำหนด ซึ่งสามารถให้ได้ทั้งขณะอยู่ในโรงพยาบาลและออกจากโรงพยาบาล  ถ้าตอนที่เด็กอยู่โรงพยาบาล คุณแม่พยายามปั๊มนมอย่างสม่ำเสมอ ก็มีนมให้ลูก หากไม่สามารถให้นมแม่ได้ ก็สามารถเลือกนมเด็กสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดให้ลูกกินได้ เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

  • การอาบน้ำ  - ไม่ควรอาบน้ำให้บ่อยนักเพื่อรักษาพลังงานที่มีอยู่น้อยในตัวเด็กเอาไว้ คุณแม่อาบน้ำให้ลูกวันละครั้งก็พอ และถ้าวันไหนอากาศเย็นก็ไม่ต้องอาบให้ จนกระทั่งลูกดูดนมได้ครั้งละเกินกว่า 100 ซี.ซี. และน้ำหนักตัวเกิน 3 กิโลกรัมขึ้นไป จึงจะอาบน้ำให้เหมือนเด็กทั่วไปตามปกติ เมื่อเห็นว่าเด็กแข็งแรงดีเพียงพอที่ทางบ้านจะดูแลเองได้แล้ว ทางโรงพยาบาลจะให้เด็กออกจากโรงพยาบาล ดังนั้นคุณแม่ไม่ควรกังวลให้มากนัก เว้นแต่เด็กจะเกิดอาการดังต่อไปนี้ ควรแจ้งให้หมอทราบและรีบพาโรงพยาบาลใกล้ๆ  

  • อุณหภูมิเด็กขึ้นสูงผิดปกติ (เช่น สูงถึง 38 องศาเซลเซียส) ควรติดต่อแพทย์ และคอยเช็ดตัวให้เด็ก

  • เด็กหายใจเร็วเหมือนหอบ ต้องติดต่อแพทย์โดยเฉพาะ ถ้าเด็กไอหรือน้ำลายฟูมปากจะต้องรีบพาไปหาหมอทันที

  • เด็กหน้าซีดขาว และเสียงร้องเบาผิดปกติ ต้องรีบปรึกษาแพทย์

  • เด็กท้องอืดแข็งกะทันหัน แสดงถึงสัญญาณอันตรายต้องรีบพาไปหาหมอ

  • เด็กชัก ต้องรีบติดต่อหมอทันที