นมแม่ดีที่สุด เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อย

อาหารที่ดีที่สุดของลูกวัยทารกคือ “นมแม่” เพราะนมแม่มีสารอาหารต่างๆ ที่ดีต่อสุขภาพของลูก เช่น ดีเอชเอ กรดไขมันจำเป็นที่เป็นองค์ประกอบของสมองและจอประสาทตา โปรตีนในนมแม่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสลูกเป็นโรคภูมิแพ้ ลดการติดเชื้อ โดยเฉพาะหัวน้ำนมหรือน้ำนมเหลือง (โคลอสตรัม) ที่ลูกควรได้ดูดครั้งแรกหลังคลอด เพราะมีภูมิคุ้มกันสูง มีสารช่วยย่อย และสารช่วยเร่งการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองการให้ลูกกินนนมแม่ จึงท่ากับคุณแม่ได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดต่อร่างกายและสมองของลูก

สมัครเป็นครอบครัวเอนฟากับชมวันนี้ ลุ้นสิทธิ์รับ Voucher 20,000.

การจะรู้ว่าทารกแรกเกิดต้องการนมต่อวันเท่าไหร่ สามารถใช้สูตรน้ำหนักเป็นกิโลกรัม คูณ 150 ซีซี หาร 30 (30 ซีซี เท่ากับ 1 ออนซ์) เป็นปริมาณนมใน 1 วัน แบ่งเป็น 6-8 มื้อ เช่น แรกเกิดหนัก 3 กก. คิดตามสูตร 3 คูณ 150 เท่ากับ 450 ซีซี/วัน หาร 30 เท่ากับ 15 ออนซ์/วัน แบ่ง 6-8 มื้อๆ ละ 2.5 ออนซ์ (แต่ละวัน + /- ได้ไม่เกิน 4 ออนซ์)

เพื่อการเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย คุณแม่ต้องให้ลูกวัยแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่องไปอย่างน้อย 6 เดือนค่ะ