นมแม่ดีที่สุด  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูก 

อาหารที่ดีที่สุดของลูกวัยทารกคือ “นมแม่” เพราะนมแม่มีสารอาหารต่างๆ ที่ดีต่อสุขภาพของลูก   เช่น ดีเอชเอ สารอาหารที่ช่วยบำรุงสมองและสายตา โปรตีนในนมแม่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสลูกเป็นโรคภูมิแพ้ ลดการติดเชื้อ โดยเฉพาะหัวน้ำนมหรือน้ำนมเหลือง (โคลอสตรัม) ที่ลูกควรได้ดูดครั้งแรกหลังคลอด มีภูมิคุ้มกันสูงกว่านมวัว  3,000 เท่า มีสารช่วยย่อย และสารช่วยเร่งการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองการให้ลูกกินนนมแม่ จึงท่ากับคุณแม่ได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดต่อร่างกายและสมองของลูก

ทารกแรกเกิดจะต้องการนมต่อวันประมาณ 2.5-3.0 ออนซ์ ต่อน้ำหนักตัว 1 ปอนด์   (ประมาณ 0.5 กิโลกรัม) หากลูกมีน้ำหนักตัวแรกเกิดประมาณ 4  กิโลกรัม  ปริมาณน้ำนมที่ลูกต้องการในแต่ละวันจะเท่ากับ ( 4 / 0.5) x 3 = 24 ออนซ์ต่อวัน  หมายความว่าจำนวนน้ำนมที่ลูกของเราจะต้องการกินในแต่ละวันประมาณ 24   ออนซ์นั่นเองโดยปกติลูกจะกินนมเกือบจะทุกๆ 2 ชั่วโมง ลูกน้อยจึงกินครั้งละ 2 ออนซ์กว่าๆ  (แต่กินบ่อยประมาณ 10 ครั้งต่อวัน)

      เพื่อการเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย  ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อย คุณแม่ต้องให้เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่ต่อเนื่องไปอย่างน้อย 6 เดือนค่ะ