6 เดือนแรก กินนมแม่อย่างเดียว

       คุณแม่บางคนเกิดความสงสัยเมื่อได้รับคำแนะนำว่า ในช่วง 6 เดือนแรกสามารถให้ลูกกินนมแม่ได้อย่างเดียว โดยไม่ต้องกินอาหารเสริมอื่นว่า จะทำให้ลูกน้อยขาดสารอาหารหรือไม่
       คำตอบก็คือ คุณแม่ไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะในนมแม่มีสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการตามธรรมชาติและตามวัยของลูกอยู่แล้ว ถ้าลูกได้อาหารเสริมอื่นเข้าไป ก็เท่ากับไปแย่งที่นมแม่ทำให้ลูกได้รับนมแม่น้อยลง ซึ่งเท่ากับทำให้ลูกได้รับสารอาหารน้อยลง    

6 เดือนแรกทำไมจึงต้องให้นมแม่อย่างเดียว  

  • ระยะนี้พัฒนาการของลูกน้อยสมองเติบโตเร็วมาก  นมแม่เหมาะสมกับสมองที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะอุดมไปด้วยสารอาหารอันสำคัญและจำเป็นมากมาย โดยเฉพาะดีเอชเอ

  • ระยะนี้ระบบการย่อยอาหารของลูกยังเติบโตไม่เต็มที่ จึงย่อยอาหารอื่นได้ไม่ดี นมแม่ย่อยง่ายที่สุด เพราะประกอบด้วยโปรตีนและสารอาหารที่ย่อยง่ายตามธรรมชาติ จึงเหมาะกับระบบทางเดินอาหารอันเปราะบางของลูกน้อยเป็นที่สุด

  • ระยะนี้ลูกยังเป็นเด็กเล็ก  ระบบภูมิคุ้มกันจึงยังทำงานได้ไม่ดี นมแม่มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติมาด้วยอยู่แล้ว จึงเป็นเสมือนวัคซีนป้องกันโรคชุดแรกที่ลูกไม่ต้องฉีดให้เจ็บ แต่ได้รับถ่ายทอดจากแม่โดยตรง

  • ระยะนี้กระเพาะอาหารของลูกน้อยยังมีขนาดเล็ก  แถมยืดหยุ่นได้ไม่มาก ถ้ารับอาหารอื่นเข้าไป นอกจากไปแย่งที่อันมีอยู่น้อยนิดแล้ว อาหารเหล่านั้นยังมีสารอาหารเทียบเท่านมแม่ไม่ได้ด้วย

       ดังนั้น ในช่วง 6 เดือนแรก การให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวจึงดีและปลอดภัยต่อลูกที่สุด ส่วนอาหารเสริมควรให้หลัง 6 เดือนไปแล้ว
       อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นว่า หากคุณแม่พบว่าหลังอายุ 4 เดือน น้ำนมแม่เริ่มมีน้อยลงทั้งๆ ที่พยายามให้ลูกดูดเต็มที่แล้ว โดยสังเกตได้ว่าลูกเหมือนไม่อิ่ม เริ่มมีน้ำหนักตัวขึ้นน้อยกว่าที่ควร หากเป็นอย่างนี้  อาจเริ่มให้อาหารเสริมแก่ลูกควบคู่ไปกับนมแม่ได้ เพื่อพัฒนาการของลูกน้อยค่ะ