ดีเอชเอที่เหมาะสม  ส่งผลต่อพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อย

       เราทราบดีกันแล้วว่า ดีเอชเอ คือกรดไขมันจำเป็นในตระกูลโอเมก้า3  เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์สมองและจอประสาทตาของคนเรา  ประกอบด้วยกรดไขมันหลายชนิด  แต่ชนิดที่มีมากที่สุดคือ ดีเอชเอ โดยพบในสมอง 40% และพบในจอประสาทตา 60% เท่ากับเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์สมอง ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของปลายประสาท  ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณและส่งผ่านข้อมูลระหว่างเซลล์สมองด้วยกัน
       เมื่อ ดีเอชเอ ผ่านเข้าไปในสมองจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของปลายประสาทที่เรียกว่าเดนไดรต์ (dendrite) ซึ่งจะทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณและสื่อสารระหว่างเซลล์สมองทำให้เกิดความจำและการเรียนรู้
      
จากผลการวิจัยพบว่าเด็กที่ได้รับดีเอชเอในปริมาณที่เหมาะสมคือ ดีเอชเอ 17 มก. และ  เออาร์เอ 34 มก.ต่อ 100 กิโลแคลอรี จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ที่พิสูจน์แล้วจาก  5 งานวิจัย ดังนี้ 

  1. การแก้ปัญหาที่ดีกว่าในเด็ก 9 เดือน  -  แสดงถึงการมีทักษะในการวางแผน จดจ่อจดจำ และมีสมาธิ  (Reference : Drover JR, et al. Child Development.2009;80:1376-84) 

  2. การมองเห็นที่ดีกว่า  - การมองเห็นที่ชัดเจนส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ ช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้ดี  (Reference :    Morale SE, et al. Early Hum Dev.2005;81:197-203)

  3. ระดับสติปัญญาที่สูงกว่าในเด็ก 18 เดือน  - แสดงถึงการมีทักษะการแก้ปัญหา ภาษา และการเข้าสังคมได้ดี (Reference : Birch EE, et al. Dev Med Child Neurol.2000;42:174-181)

  4. ทักษะการสื่อสารที่ดีเทียบเท่าเด็กที่ดื่มนมแม่  - แสดงถึงทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณ คำศัพท์ และการตัดสินใจดี  (Reference : Birch EE, et al. Early Human Dev.2007;83:279-284)

  5. ระยะเวลาจดจ่อ และมีสมาธิเพิ่มขึ้น 21%  -  การมีสมาธิยาวนานขึ้น ทำให้พัฒนาการของทารกด้านสังคม อารมณ์ และการสื่อสารดีขึ้น  (Reference : Colombo J,et al.Pediatr Res,2011; 70; 406-410.)

       ร่างกายคนเราไม่สามารถสร้างดีเอชเอเองได้ ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น ดีเอชเอมีมากในนมแม่ ในปลาทะเลน้ำลึก เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ปลาโอลาย ปลาทู และสาหร่ายทะเลบางชนิด และมีมากในปลาน้ำจืดที่มีไขมันสูง เช่น ปลาสวาย ปลาช่อน
      สำหรับเด็กในวัย 1 ขวบขึ้นไป สามารถรับดีเอชเอได้จากหลากหลายทาง ทั้งจากเมนูอาหารเด็กทะเล เช่น อาหารเด็กที่มีส่วนประกอบเป็นปลาที่อุดมด้วยดีเอชเอดังกล่าว และจากนมสูตรผสมดีเอชเอ ซึ่งมีทั้งนมผงชนิดชง และนม UHT ที่คุณแม่สามาถเลือกหามาให้ลูกดื่มได้ค่ะ