ดื่มนมสำหรับคุณแม่ เพื่อเพิ่มดีเอชเอให้ลูกน้อย

       สารอาหารต่างๆ ที่คุณแม่ต้องได้รับระหว่างตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน แคลเซียม ดีเอชเอ โคลีน โฟเลต ฯลฯ นั้น คุณแม่สามารถได้รับจากอาหารซึ่งเป็นแหล่งของสารอาหารเหล่านี้ แต่บางครั้งคุณแม่ก็อาจไม่แน่ใจว่าจะได้รับสารอาหารที่จำเป็นเหล่านั้นเพียงพอหรือไม่
      คุณแม่ไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะปัจจุบันนี้ มีผลิตภัณฑ์นมสำหรับมารดามีครรภ์ และให้นมบุตร ที่ได้เสริมสารอาหารดังกล่าวในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งช่วยให้คุณแม่ได้รับสารอาหารอันมีคุณค่าครบถ้วนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ รวมทั้งเซลล์สมองของลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนคลอด อัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ในระยะหลังคลอด ลูกจะได้รับดีเอชเอจากการกินนมแม่  คุณแม่จึงควรกินนมที่มีการเสริมดีเอชเออย่างเพียงพอ เพื่อให้ลูกได้รับดีเอชเอตั้งแต่อยู่ในท้องต่อเนื่องจนกระทั่งคลอดออกมา
      
คุณแม่ควรดื่มนมสำหรับแม่ตั้งครรภ์วันละ 2 แก้ว  เพื่อให้ทารกในครรภ์ได้รับสารอาหารต่างๆ อย่างเพียงพอต่อความต้องการค่ะ