ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่ไม่มีใครทำตามได้ จึงช่วยให้ลูกน้อย ประสบความสำเร็จได้ในวันข้างหน้า สร้างทักษะนี้ให้ลูกผ่านกิจกรรมสุดโปรดของเค้า