เพราะเสียงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร ให้ลูกยิ่งพร้อมเรียนรู้โลกกว้าง มาดู 3 เทคนิคง่าย ๆ ในการใช้เสียง ที่ช่วยสร้างพื้นฐานการสื่อสารให้ลูกตั้งแต่เล็ก ๆ