ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
9 เทคนิคสอนลูกมั่นใจและรับผิดชอบ
9 เทคนิคสอนลูกมั่นใจและรับผิดชอบ

สอนลูกให้มีความรับผิดชอบ และ ฝึกให้ลูกกล้าแสดงออก อย่างมั่นใจ

อยากสอนลูกให้มีความรับผิดชอบและฝึกให้ลูกกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ ควรทำอย่างไร?

กล้าตัดสินใจ กล้ารับผิด กล้าแสดงออก กล้าทำสิ่งต่างๆ เป็นคุณลักษณะของเด็กที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง หรือที่เรียกว่า Self Confidence เด็กจะมีทักษะด้านการพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบ้านและงานที่โรงเรียน ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ในสังคมได้ดี พ่อแม่ควรสอนลูกให้มีความรับผิดชอบและฝึกให้ลูกกล้าแสดงออก ให้ลูกตั้งแต่วัยอนุบาล

เริ่มต้นที่พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุนพฤติกรรมในด้านบวก คอยสอนลูกให้มีความรับผิดชอบและฝึกให้ลูกกล้าแสดงออก รวมถึงสนับสนุนให้ลูกทำกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ โดยมีผู้ใหญ่คอยดูอยู่ห่างๆ ทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของมาสโลว์ (Maslow) บอกเอาไว้ว่า “ความเชื่อมั่นในตนเองนั้น สามารถปลูกฝังให้เกิดขึ้นได้ เพราะทุกคนในสังคมมีความปรารถนาที่จะได้รับความสำเร็จ ต้องการให้คนอื่นยอมรับกับความสำเร็จของตนด้วย ถ้าความต้องการนี้ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ จะทำให้บุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเอง” เมื่อเด็กมีความกล้าและรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ด้วยการชื่นชม จะเห็นคุณค่าในตนเอง ส่งผลให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง

9 เทคนิคสอนลูกให้มีความรับผิดชอบและฝึกให้ลูกกล้าแสดงออก

1.เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกให้ลูกกล้าแสดงออก อย่างเด็กบางคนชอบทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น เต้นตามเสียงเพลง พ่อแม่ก็ส่งเสริมเปิดเพลงเต้นกับลูกที่บ้าน หรือพาลูกไปทำกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ ลูกก็จะได้แสดงความสามารถให้คนอื่นเห็น

2.เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ เด็กวัยอนุบาลชอบฟังนิทานค่ะ จะเห็นว่าถ้าคุณแม่เล่านิทานให้ฟัง แล้วให้เด็กจินตนาการด้วยการทำท่าทางและเคลื่อนไหวตามที่เด็กจินตนาการ เด็กๆ จะชอบ และแสดงออกมาอย่างเต็มที่ วิธีนี้จึงช่วยฝึกให้ลูกกล้าแสดงออกได้เหมือนกันค่ะ

3. ให้รับผิดชอบงานบ้าน การช่วยงานบ้านจะเป็นการส่งเสริมทักษะต่างๆการใช้มือ ทักษะการเคลื่อนไหว และเป็นการสอนลูกให้มีความรับผิดชอบ ควรให้เด็กรับผิดชอบงานอะไรก็ได้ค่ะที่เด็กทำได้ด้วยความเต็มใ

4. อดออมซื้อของที่อยากได้ เด็ก ๆ วัยอนุบาลจะได้รับเงินค่าขนมจากคุณแม่ บอกกับลูกว่าควรเก็บเงินหยอดกระปุกไว้ เพื่อซื้อของที่เขาอยากได้ นอกจากเป็นการสอนให้ลูกเก็บออมแล้ว ยังสร้างความรู้สึกภูมิใจและทำให้เห็นคุณค่าของเงิน

5. ชมเมื่อลูกทำดี อย่าลืมชมลูกทุกครั้งที่เขาทำความดี เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกทำดีต่อไป

6.พ่อแม่สามารถสอนลูกให้มีความรับผิดชอบได้ โดยเริ่มจากเรื่องเก็บของใช้ให้เข้าที่ ของกินของใช้ในบ้านเป็นสิ่งที่คุณแม่จะต้องไปซื้ออยู่เป็นประจำ ชวนลูกจดรายการของใช้ที่ต้องซื้อ เมื่อกลับมาบ้านให้ลูกเป็นคนเก็บของให้เข้าที่ ให้ลูกมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล ดูว่าอะไรจะหมด และอะไรเก็บไว้ตรงไหน

7,เมื่อลูกทำผิดแล้วกล้ายอมรับ พ่อแม่ต้องแสดงความชื่นชมที่เขาเป็นเด็กที่มีความกล้าหาญและรับผิดชอบต่อการกระทำหากกระทำผิดและกล้ารับผิดชอบ ซึ่งเป็นวิธีการสอนลูกให้มีความรับผิดชอบที่ถูกต้อง แต่ถ้าพ่อแม่ดุเด็กก็จะไม่ยอมรับความผิดในครั้งต่อไปเพราะกลัว

8. ส่งเสริมให้เด็กมีบทบาทเป็นผู้นำและผู้ตาม สำหรับเด็กคุณแม่ลองให้เขาได้เป็นนักคิดและนัดตัดสินใจจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว เช่นให้เลือกหนังสือ เสื้อผ้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของตัวเอง เมื่อโตขึ้นให้เด็กตัดสินใจเรื่องที่ยากขึ้น เราจะไปพักผ่อนสุดสัปดาห์ที่ไหน คุณแม่อาจจะมีสถานที่สัก 2-3 แห่ง แล้วให้ลูกเป็นคนเลือก โดยบอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องไป หรือในบางสถานการลูกก็ต้องทำตามเสียงข้างมาก การทำแบบนี้ นอกจากลูกจะกล้าคิด กล้าตัดสินใจแล้ว ยังเป็นการฝึกให้ลูกกล้าแสดงออกอีกด้วย

9. ให้ลูกเป็นกุ๊กประจำบ้าน ชวนลูกพัฒนาทักษะการคิด และกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ร่วมกันในห้องครัว ให้ลูกเลือกว่าจะทำอาหารอะไร โดยมีคุณแม่เป็นผู้ช่วย แนะนำว่าสารอาหารชนิดใดที่ลูกควรรับประทานเพราะถูกหลักโภชนาการตามวัยของลูก

9 เทคนิคสอนลูกมั่นใจและรับผิดชอบ
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner