รู้หรือไม่ว่า…อาการแพ้โปรตีนนมวัวที่เกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่เล็กๆ หากไม่รักษาให้หาย สามารถส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตของเด็กได้ นั่นคือผลพวงจากโรคภูมิแพ้ที่เรียกว่า Allergic March ค่ะ   

อาการแพ้โปรตีนนมวัว คือ ภาวะที่ร่างกายแสดงออกต่อโปรตีนนมวัวว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม จึงแสดงอาการแพ้ออกมา ทั้งนี้ในคุณแม่บางคนที่อาจมีเหตุจำเป็นทางสุขภาพทำให้ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ จึงต้องให้ลูกทานนมวัว ซึ่งโปรตีนในนมวัวมีขนาดใหญ่ทำให้ระบบย่อยของทารกย่อยนมได้ไม่หมด ส่งผลให้โปรตีนจากนมวัวเข้าสู่กระแสเลือดแล้วไปกระตุ้นให้ร่างกายของทารกก่อภาวะภูมิแพ้นมวัวขึ้นมา

อาการแพ้โปรตีนนมวัว มีผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคตได้หรือไม่ ?

ในเด็กที่มีอาการแพ้โปรตีนนมวัวมาตั้งแต่เล็กๆ แล้วไม่ได้รับการรักษาให้หายหรือการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี เมื่อปล่อยให้โรคดำเนินไปเป็นเวลานานหลายปี ก็จะเกิดโรคพ่วงตามมาได้เมื่อเด็กโตขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเรียกผลพวงจากโรคภูมิแพ้นี้ว่า (Allergic March) ที่มีจุดเริ่มต้นของการแพ้ตั้งแต่วัยหนึ่งขวบปีแรกโดยเริ่มต้นจากการแพ้โปรตีนนมวัว หรือโปรตีนจากอาหาร และผื่นแพ้ผิวหนังเรื้อรัง แล้วค่อยตามด้วยการเกิดหอบหืด และภูมิแพ้เยื่อบุจมูกในเวลาต่อมา ซึ่งทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ที่เปลี่ยนลักษณะไปได้เมื่อเด็กเติบโตขึ้น เช่น โรคภูมิแพ้อากาศ โรคภูมิแพ้เกสรดอกไม้ โรคภูมิแพ้ไรฝุ่น โรคแพ้อาหารทะเล เป็นต้น  

จะดูแลรักษาอย่างไรเมื่อลูกเกิดอาการแพ้โปรตีนนมวัว ?

การดูแลรักษาอาการแพ้โปรตีนนมวัวนั้นมีจุดมุ่งหมายให้อาการแพ้หายไป และเป้าหมายสูงสุดนั้นก็คือการให้ลูกกลับมาดื่มนมวัวได้อย่างปกติ ดังนั้นการดูแลรักษาที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วยทำให้ลูกหายจากอาการแพ้ได้เร็ว ซึ่งคุณแม่สามารถควรทำดังนี้

- เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 

- ในกรณีที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ แนะนำให้คุณแม่เลือกนมสูตรพิเศษให้กับลูก ซึ่งนมสูตรที่องค์กรนานาชาติแนะนำให้ใช้ในการรักษาเด็กที่แพ้โปรตีนนมวัว ได้แก่ นมสูตรโปรตีนย่อยอย่างละเอียด (Extensively Hydrolyzed Protein) ซึ่งมีโปรตีนขนาดเล็กมากจึงไม่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการเติมจุลินทรีย์สุขภาพ LGG ลงในนมสูตรนี้ ซึ่ง LGG นั้น มีคุณสมบัติในการสร้างสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถหายจากอาการแพ้ได้เร็ว มีผลการศึกษาทางการแพทย์ยืนยันว่า 8 ใน 10 คน ของเด็กแพ้โปรตีนนมวัวที่ได้รับ นมสูตรโปรตีนที่ผ่านการย่อยอย่างละเอียด เสริม LGG สามารถกลับมารับประทานนมวัวได้อย่างปกติ ภายในระยะเวลา 12 เดือน  กรณีที่คุณแม่มือใหม่ไม่สามารถให้นมลูกด้วยตัวเองได้หรือจำเป็นต้องให้นมสูตรพิเศษที่มีโปรตีนย่อยอย่างละเอียดเสริม LGG นี้กับลูก  ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อเลือกนมสูตรที่เหมาะสมกับอาการของลูกค่ะ

สำหรับการเลือกนมสูตรพิเศษให้กับลูก คุณแม่ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อจะได้เลือกนมสูตรที่เหมาะกับอาการแพ้โปรตีนนมวัวของลูกค่ะ