ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Body Part ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
Body Part ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

Tools

  • ใช้ร่างกายของคุณพ่อคุณแม่และลูกเป็นอุปกรณ์

Fun Guide

ในวันว่าง เลือกเวลาเช้าหรือเย็นเพื่อการออกกำลังกายของคุณพ่อคุณแม่ร่วมกับลูกๆ โดยชักชวนให้ยืนขึ้น แล้วชี้ไปที่อวัยวะทีละส่วน เพื่อถามลูกว่านี่คืออะไรโดยแม่ตอบซํ้าๆ ให้มีจังหวะเหมือนกลอนหรือเพลง เช่น ชี้ไปที่หัว “นี่คืออะไรนะ”แล้วตอบว่า “นั่นคือหัว นั่นคือหัว นั่นคือหัว” ทำซํ้าๆ ให้ลูกน้อยทำตาม ออกเสียงตามแล้วเปลี่ยนไปชี้ยังอวัยวะอื่นๆ เมื่อครบทุกส่วนแล้วในรอบต่อไป อาจให้ลูกเป็นคนตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้นำ เพื่อดูว่าลูกจำได้หรือไม่

Get More Skills

กิจกรรม Body Part สามารถเริ่มเล่นได้ตั้งแต่วัย 1 ปีเป็นต้นไป แต่หากนำมาเล่นในวัย 2-3 ปี จะพบว่าช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจำมากยิ่งขึ้น ทั้งสนุกกับการฝึกออกคำศัพท์ของลูกมากขึ้น เพราะเป็นช่วงที่เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆและฝึกการออกเสียงได้มากขึ้นแล้ว กิจกรรมนี้เล่นได้ง่าย ไม่ต้องมีอุปกรณ์ เล่นได้ทุกวันช่วยส่งเสริมการสังเกต และสร้างสมาธิ

  • STRONGER เพิ่มความจำได้ดีกว่าด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้รู้จักร่างกายได้อย่างเป็นระบบ

  • BETTER มีสมาธิที่ดีกว่าด้วยการรู้จักสังเกตอวัยวะของตัวเอง ทำความเข้าใจกับร่างกายได้อย่างดี

  • FASTER เรียนรู้คำศัพท์ได้ดีกว่า สื่อสารได้ดีกว่า จากคำที่ได้ยินบ่อยเชื่อมโยงกับการใช้งานของอวัยวะในร่างกาย

Tips

สามารถประยุกต์กิจกรรมนี้ใช้เรียกสิ่งอื่นๆ ในบ้านแทนอวัยวะ เช่น เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้

Body Part ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner